Skip to Content
Skip to Content

Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer til godkendelse

(offentliggjort i henhold til artikel 59, stk. 10, i REACH-forordningen)

Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer til godkendelse

Bemærkninger:

  • Autentisk udgave: Kun den kandidatliste, der er offentliggjort på dette websted, anses for autentisk. Optagelse af et stof på kandidatlisten på dette websted kan medføre umiddelbare juridiske forpligtelser for virksomheder, herunder særlig i henhold til artikel 7, 31 og 33 i REACH-forordningen.
  • Numeriske identifikatorer: Hver post på kandidatlisten dækker både vandfri og hydrerede former af et stof. Det viste CAS-nummer i en post er typisk for den vandfrie form. Hydrerede former af stoffet, som identificeres ved andre CAS-numre, er stadig omfattet af posten.
  • Andre numeriske identifikatorer: For poster, hvor der i EF- eller CAS-nummerkolonnen indgår en "-", er der, hvor det er praktisk muligt, inkluderet en ikkeudtømmende liste over EF- og/eller CAS-registernumre, der henviser til stoffer eller stofgrupper, som anses for at være omfattet af posten på kandidatlisten. Denne information er tilgængelig via knappen "Nærmere oplysninger" i den valgte post.
Filter the list
Dato for opførelse:

Afgørelse IUCLID-datasæt  
202-177-1
92-67-1
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-429-0
95-53-4
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-453-1
95-80-7
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-486-1
96-18-4
20/06/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-506-9
96-45-7
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-591-2
97-56-3
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-679-0
98-54-4
16/07/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
202-716-0
98-95-3
17/12/2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-918-9
101-14-4
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-959-2
101-61-1
18/06/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-974-4
101-77-9
28/10/2008
Carcinogenic (Article 57a)
Details
203-445-0
106-94-5
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-458-1
107-06-2
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
EDA
203-468-6
107-15-3
27/06/2018
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
203-713-7
109-86-4
15/12/2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-727-3
110-00-9
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
203-772-9
110-49-6
16/07/2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-794-9
110-71-4
18/06/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-804-1
110-80-5
15/12/2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-839-2
111-15-9
20/06/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-924-4
111-96-6
19/12/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-977-3
112-49-2
18/06/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
204-118-5
115-96-8
13/01/2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
204-211-0
117-81-7
28/10/2008
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
204-212-6
117-82-8
19/12/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
204-371-1
120-12-7
28/10/2008
PBT (Article 57d)
Details
204-419-1
120-71-8
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
204-450-0
121-14-2
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Details
204-650-8
123-77-3
19/12/2012
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
204-826-4
127-19-5
19/12/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
204-927-3
129-00-0
15/01/2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-017-9
131-18-0
20/06/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
205-426-2
140-66-9
19/12/2011
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
205-883-8
191-24-2
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-912-4
206-44-0
15/01/2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-916-6
207-08-9
15/01/2019
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-923-4
218-01-9
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
206-104-4
301-04-2
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
206-114-9
302-01-2, 7803-57-8
20/06/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
206-203-2
307-55-1
19/12/2012
vPvB (Article 57e)
Details
206-397-9
335-67-1
20/06/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
206-803-4
376-06-7
19/12/2012
vPvB (Article 57e)
Details
208-168-9
513-78-0
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
208-169-4
513-79-1
15/12/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
D6
208-762-8
540-97-6
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
D5
208-764-9
541-02-6
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)
208-953-6
548-62-9
18/06/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
trimellitic anhydride; TMA
209-008-0
552-30-7
27/06/2018
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
D4
209-136-7
556-67-2
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)
209-218-2
561-41-1
18/06/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details

Export search results to:

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)


Route: .live1