Kandidatliste over stoffer, der vækker meget store betænkeligheder

Identifikationen af et stof som et særligt problematisk stof og optagelse af dette på kandidatlisten er det første skridt i godkendelsesproceduren. 

En sådan optagelse kan give virksomheder direkte juridiske forpligtelser, der er forbundet med det opførte stof alene, i præparater og artikler.

Yderligere dokumentation eller mere detaljerede oplysninger om identifikationsprocessen for særligt problematiske stoffer findes på ECHA's medlemsstatsudvalgs websider.