Værdier

Gennemsigtighed

Vi involverer aktivt vores partnere og interessenter i vores aktiviteter og forvalter vores beslutninger på en gennemsigtig måde. Vi er nemme at forstå og kontakte.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af alle eksterne interesser og upartiske i vores beslutninger. Vi hører åbent offentligheden, før vi træffer mange af vores beslutninger.

Troværdighed

Vores beslutninger er videnskabeligt baserede og konsistente. Troværdighed og sikker forvaltning af fortrolige oplysninger er hjørnestenene i alle vores handlinger.

Effektivitet

Vi er målrettede, engagerede og bestræber os altid på at udnytte vores ressourcer på en klog måde. Vi anvender høje kvalitetsstandarder og overholder tidsfrister.

Fokus på sundhed

Vi fremmer sikker og bæredygtig brug af kemikalier for at forbedre menneskers livskvalitet i Europa og for at beskytte og forbedre miljøforholdene..

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)