Mission

 

ECHA er drivkraften blandt tilsynsmyndighederne i gennemførelsen af EU's banebrydende kemikalielovgivning til gavn for menneskers sundhed og miljøet og for innovation og konkurrencedygtighed.

ECHA hjælper virksomheder med at overholde lovgivningen, forbedrer sikker brug af kemikalier, giver oplysninger om kemikalier og fokuserer på problematiske kemikalier.

Vision

ECHA's vision er at blive verdens førende tilsynsmyndighed i spørgsmål om kemikaliesikkerhed.