Bestyrelse

Bestyrelsen er agenturets styrende organ. Den fører tilsyn og har det overordnede ansvar for budget- og planlægning; den udpeger den administrerende direktør, medlemmerne af og formanden for Klageudvalget og rapporterer om ECHA's aktiviteter til EU's institutioner.

Bestyrelsen består af:

 • 28 medlemmer fra EU's medlemsstater
 • Tre repræsentanter for Kommissionen
 • To repræsentanter for Europa-Parlamentet
 • Tre observatører fra interesserede parter udpeget af Kommissionen

Ud over medlemmerne har bestyrelsen inviteret én observatør fra hhv. Island, Liechtenstein og Norge.

Sammensætning

Alle bestyrelsens medlemmer udpeges på grundlag af deres erfaring og ekspertise inden for kemikaliesikkerhed eller kemikalieregulering. De udnævnes for en periode på fire år med mulighed for forlængelse én gang.

Medlemsstaternes repræsentanter udpeges af Rådet. Medlemmerne fra Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet udpeges direkte af den pågældende institution. Udover disse tre medlemmer med stemmeret udnævner Kommissionen også tre medlemmer uden stemmeret, som repræsenterer de berørte parter.

Møder

De mødedatoer for 2019 er følgende:

 • 28-29/03/2019
 • 15/04/2019
 • 19-20/06/2019
 • 26-27/09/2019
 • 12-13/12/2019

De planlagte mødedatoer for 2020 er følgende:

 • 26-27/03/2020
 • 17-18/06/2020
 • 24-25/09/2020
 • 16-17/12/2020

Sekretariat

Den administrerende direktør stiller sekretariatsbistand til rådighed for bestyrelsen. Agenturets enhed for forvaltning, strategi og forbindelser udfører det praktiske arbejde.

Correspondence with ECHA's Management Board

Image
Ms Sharon McGuinness

Chair of the Management Board

mb-secretariat (at) echa.europa.eu

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)