Skip to Content
Skip to Content

Håndhævelsesforum

Forum for informationsudveksling om håndhævelsesaktiviteter er et netværk af myndigheder med ansvar for håndhævelse af REACH-, CLP- and PIC-forordningerne i EU, Norge, Island og Liechtenstein.

Sammensætning

Forummet består at en repræsentant fra hver medlemsstat. Forummet udpeger sin egen formand og to næstformænd blandt forummets medlemmer. Den nuværende formand er Silvia Deim (HU) og næstformændene Katja vom Hofe (DE) og Eugen Anwander (AT).

Andre deltagere i forummets arbejde:

  • ECHA's forum og ECHA's sekretariat
  • Indbudte eksperter fra medlemsstaterne
  • Europa-Kommissionen
  • Akkrediterede interessentorganisationer

Håndhævelsesforum

 

Sådan fungerer forummet

Forummet har sit eget arbejdsprogram, som er baseret på den liste over opgaver, der er fastlagt i REACH-, CLP- og PIC-forordningerne. Forummets praktiske arbejde er fordelt på ti arbejdsgrupper, som finder løsninger inden for bestemte håndhævelsesområder. Forummet afholder tre plenarmøder hvert år.

 

Håndhævelse

REACH-, CPL- og PIC-forordningerne blev vedtaget med henblik på at forbedre beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet mod de risici, som kemikalier kan udgøre, samtidig med at de forbedrer den europæiske kemikalieindustris konkurrenceevne. Koordineret og harmoniseret håndhævelse er afgørende for, at disse forordninger kan fungere godt, og det er et af forummets vigtigste mål.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)


Route: .live1