Støtte til politikker for EU’s eksterne forbindelser

 

Image

Den Europæiske Unions udvidelsespolitik og den europæiske naboskabspolitik (ENP) omfatter særlige foranstaltninger til at skabe samspil mellem specifikke grupper af tredjelande og EU-agenturer. Udvidelsespolitikken fokuserer på kandidatlandene og potentielle kandidater til EU-medlemskab, og den europæiske naboskabspolitik tager sigte på at få 16 lande, der ligger umiddelbart op mod EU's ydre grænser, til at deltage i arbejdet. Kommissionen støtter udvidelsespolitikken gennem instrumentet for førtiltrædelsesbistand (IPA) og naboskabspolitikken gennem det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument (ENPI). De arbejder ofte begge via instrumentet for teknisk bistand og informationsudveksling (TAIEX).

ECHA har bidraget til begge politikområder inden for forsvarlig kemikaliehåndtering. Agenturets vigtigste mål er at bistå tredjelande på det tekniske plan, når de følger trop og skal sætte sig ind i ECHA's reguleringsaktiviteter inden for kemikaliesikkerhed.

Siden 2009 har ECHA gennemført sit eget IPA-projekt, som fokuserer på informations- og uddannelsesarrangementer for myndigheder fra deltagende lande. Det første projekt sluttede i november 2011 og det andet i november 2014. Det tredje projekt dækker perioden september 2015 til februar 2018.

ECHA's deltagelse i TAIEX-arrangementer om kemikaliehåndtering i både IPA- og ENPI-modtagerlande er baseret på ad hoc-invitationer fra de pågældende lande.

Agenturet yder støtte i forbindelse med den regulatoriske og handelsmæssige dialog mellem EU og de største partnere (f.eks. Kina, Korea og Den Russiske Føderation), navnlig gennem formidling af information om REACH og CLP's gennemførelse og status.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)