Multilateralt arbejde vedrørende kemisk sikkerhed

 

Image

Agenturets internationale samarbejde vedrører desuden EU's indsats for at sikre forsvarlig forvaltning af kemikalier inden for rammerne af multilaterale aftaler i FN-regi. Disse aftaler omfatter bl.a. Stockholmkonventionen (POP), Rotterdamkonventionen (PIC), den internationale konference om kemikalieforvaltning (SAICM), FN's Kommission for Bæredygtig Udvikling (CSD), WHO's internationale program for kemikaliesikkerhed (IPCS) og FN's arbejde på det globale harmoniserede system for klassificering og mærkning af kemikalier.

Agenturet bistår Europa-Kommissionen i dens aktiviteter på dette multilaterale område. I forbindelse med Rotterdamkonventionen er agenturets rolle defineret i PIC-forordningen om import og eksport af visse farlige stoffer. Agenturets bistand i forbindelse med EU's multilaterale aktiviteter spænder lige fra input til forberedelse af møder, til udsendelse af eksperter til møderne og til tilrettelæggelse af informationsmøder på Kommissionens anmodning.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)