Samarbejde med ligestillede kontrolmyndigheder

 

Image

Agenturet har samarbejdsaftaler (aftalememoranda eller hensigtserklæringer) med reguleringsagenturer i fire lande: Australien, Canada, Japan og USA. Aftalerne blev indgået i 2010 og 2011, og aktiviteterne tager fokus på udveksling af information, bedste praksis og videnskabelig viden.

Disse aftaler om teknisk og videnskabeligt samarbejde kan støttes af flerårige arbejdsprogrammer. Samspillet med ECHA's peer-organisationer omfatter bl.a. direktørens video- og telefonkonferencer og tekniske dialogmøder mellem eksperter, når der er identificeret emner af fælles interesse og til fælles fordel. Kernen i samarbejdet er dialogen om bedste praksis inden for det videnskabelige grundlag for regulering samt de it-værktøjer og databaser, der er relevante for at sikre forsvarlig håndtering af kemikalier.

Samarbejdet i henhold til de nuværende aftaler omfatter ikke udveksling af fortrolige forretningsoplysninger.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)