Bevidstgørelse i de vigtigste lande uden for EU

 

Image

Det sker jævnligt, at myndigheder og industrien fra lande udenfor EU anmoder ECHA om at være vært for gruppebesøg og give præsentationer, hvor agenturet fortæller om EU-lovgivningen og ECHA's tilknyttede arbejde. Agenturet er selektivt, når det accepterer besøgsgrupper, og endnu mere selektivt med hensyn til invitationer til at give præsentationer i tredjelande. Det faktum, at næsten en femtedel af REACH-registranterne er enerepræsentanter, fremhæver betydningen af at nå ud til virksomhederne i landene uden for EU. De eksterne kontakter er desuden nyttige for agenturet til at få kendskab til, hvilke emner der er problematiske for virksomhederne uden for EU, og som der bør udarbejdes Q&A-dokumenter og andet støttemateriale til.

Der gives prioritet til myndighederne i lande, som er i færd med at revidere deres kemikalielovgivning, og til arrangementer, hvor der nås ud til en stor og relevant nøglemålgruppe. Præsentationerne gives i agenturets lokaler i Helsinki, ved arrangementer i tredjelande eller i nogle tilfælde via videolink.

Endelig skal det nævnes, at de fleste af ECHA's aktiviteter er af international relevans. Brugere i hele verden kan drage fordel af det væld af oplysninger, der findes på ECHA's websted, især oplysninger om kemikalier (C&L-fortegnelsen og data om registrerede stoffer) og den omfattende information, der gives via de talrige webinarer og på ECHA's aktørdage. En stor del af ECHA's publikationer findes på 23 sprog.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)