Ordning for nyuddannede

ECHA's ordning for nyuddannede hjælper dig med at finde kurser, som giver dig bedre kvalifikationer som forsker og fagperson inden for de regulatoriske discipliner til at arbejde på kemikalieområdet med fokus på REACH, biocider, CLP og PIC.  Du kan få indblik i den type arbejde, der udføres af forskere inden for de regulatoriske discipliner, og de kvalifikationer og den faglige erfaring, der generelt kræves for at arbejde på dette område.  Endvidere kan du komme i kortvarige praktikophold hos ECHA, hvilket giver dig mulighed for at opnå relevant erfaring, som du kan anvende i en stilling som fagperson inden for de regulatoriske discipliner.

Der findes allerede forskellige specialiserede uddannelser og kurser i Europa, som er relevante for arbejdet som forsker inden for de regulatoriske discipliner, når det gælder kemikalier. Nedenstående link giver adgang til en liste over nyttige kontakter til eksisterende relevante akademiske uddannelser inden for toksikologi, økotoksikologi, risikovurdering og REACH-, CLP-, biocid- og PIC-lovgivning.

ECHA’s forskere og fagpersoner inden for de regulatoriske discipliner er uddannede inden for vidt forskellige områder såsom kemi, biologi, miljøvidenskab, toksikologi, eksponerings- og risikovurdering og jura. De arbejder i tværfaglige team for at sikre korrekt gennemførelse af kemikalielovgivningen.

Dette indebærer problemløsning baseret på en velfunderet videnskabelig tilgang under hensyntagen til gældende lovkrav, herunder en række politiske elementer og en socioøkonomisk analyse.

Nogle af de typiske opgaver omfatter:

  • videnskabelig vurdering af fysisk-kemiske, miljømæssige og toksikologiske data fra virksomheder
  • evaluering af de risici, der er forbundet med brug af kemikalier
  • koordinering af udviklingen af nye og løbende test og vurderingsstrategier
  • koordinering af socioøkonomiske vurderinger i forbindelse med beslutningen om at tillade eller begrænse brugen af et bestemt stof
  • videnskabelig, teknisk og juridisk støtte til virksomheder i forbindelse med de kemikalier, som de registrerer
  • udarbejdelse af tekniske vejledningsdokumenter
  • ekspertrådgivning på kemikalieområdet til Europa-Kommissionen
  • repræsentation af agenturet og Kommissionen på internationalt plan

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)