23/03/2017 - Press release

Data on 15 000 chemicals now available to use

Key information on around 15 000 chemicals can now be downloaded and used. Researchers, regulatory authorities and businesses can use it – not least to improve the safe use of chemicals, enable innovation and help avoid the unnecessary testing of chemicals on animals.

Agregátor obsahu

Veřejné konzultace

REACH

Žádosti o povolení

Datum zahájení: 08/02/2017 Uzávěrka: 05/04/2017
Konzultace: 4

Výzvy k předkládání připomínek a důkazů

Datum zahájení: 25/01/2017 Uzávěrka: 19/04/2017
Látky: 2

Identifikace látek vzbuzujících mimořádné obavy

Datum zahájení: 09/03/2017 Uzávěrka: 24/04/2017
Látky: 2

Doporučení pro zařazení na seznam látek podléhajících povolení

Datum zahájení: 02/03/2017 Uzávěrka: 02/06/2017
Látky: 7

Omezení

Datum zahájení: 15/06/2016 Uzávěrka: 22/05/2017
Konzultace k návrhu stanoviska výboru SEAC: 2
Datum zahájení: 22/03/2017 Uzávěrka: 22/09/2017
Návrhy omezení: 2

Návrhy zkoušek

Datum zahájení: 08/02/2017 Uzávěrka: 27/03/2017
Návrhy zkoušek: 2
Datum zahájení: 10/03/2017 Uzávěrka: 25/04/2017
Návrhy zkoušek: 12

CLP

Harmonizovaná klasifikace a označování

Datum zahájení: 06/02/2017 Uzávěrka: 23/03/2017
Návrhy harmonizované klasifikace a označování: 1
Datum zahájení: 21/02/2017 Uzávěrka: 07/04/2017
Návrhy harmonizované klasifikace a označování: 3
Datum zahájení: 14/03/2017 Uzávěrka: 28/04/2017
Návrhy harmonizované klasifikace a označování: 8

BPR

Látky, které se mají případně nahradit

Datum zahájení: 10/02/2017 Uzávěrka: 10/04/2017
Účinné látky: 5

RSS (otevře nové okno)


Agregátor obsahu