Informace požadované pro registraci

Požadavky na informace dle nařízení REACH závisejí na množství a použitích vaší látky. Pokud nemáte veškeré potřebné údaje, můžete si vyjednat přístup k jednotlivým studiím nebo ke všem údajům, které již byly předloženy stávajícími žadateli o registraci.

  • Zaplatit musíte pouze za ty údaje, které ke své registraci skutečně potřebujete.
  • Měli byste pečlivě vyhodnotit vhodnost a kvalitu údajů, k nimž si vyjednáte přístup.
  • Ke splnění požadavků na informace není vždy nutné předkládat údaje o zkouškách na obratlovcích, i když nařízení REACH zkoušky na zvířatech stanovuje. Stále máte možnost využít alternativní metody nebo přizpůsobit určité požadavky na informace (nebo od nich upustit), je-li to vědecky podložené. A to dokonce i v případě, že údaje o zkoušce na obratlovcích již byly vytvořeny a předloženy stávajícími žadateli o registraci.
  • Standardní požadavky na informace jsou ty, které jsou vyžadovány jako minimum pro splnění povinností registrace podle nařízení REACH. Jejich seznam je uveden v tabulce níže. Pokud je vaše látka meziproduktem za přísně kontrolovaných podmínek, vztahuje se na vás pouze povinnost poskytnout veškeré informace, které máte k dispozici.

V rámci požadavků na informace došlo před lhůtou v roce 2018 ke změnám. Pokud již není nutné určité informace poskytnout, nemusíte pro ně vyjednávat sdílení nákladů s ostatními žadateli o společnou registraci (a to dokonce ani v případě, že již byly vytvořeny a předloženy stávajícími žadateli o registraci).
 

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)