Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Jaké informace potřebujete

V rámci přípravy na registraci musíte nejprve zjistit, jaké informace je nutné získat, abyste prokázali bezpečné použití vaší látky. Tyto informace poté uvedete ve své registrační dokumentaci, kterou je třeba připravit ve spolupráci všech společností registrujících stejnou látku.

Vy i žadatelé o společnou registraci odpovídáte za společnou část registrační dokumentace, která je obecně totožná pro všechny žadatele o registraci stejné látky. Samostatná část obsahuje informace specifické pro vaši vlastní společnost.

Společná část registrační dokumentace zahrnuje tři hlavní typy informací:

  • fyzikální a chemické vlastnosti látky,
  • vlastnosti látky s ohledem na životní prostředí,
  • vlastnosti látky s ohledem na lidské zdraví.

Měli byste prozkoumat fórum pro výměnu informací o látce (SIEF), kde najdete, jaké informace jsou již k dispozici a co musíte získat nebo vytvořit.

Objem požadovaných informací závisí na nejvyšším množství, které by mělo být zahrnuto ve společném předložení údajů. Každý žadatel o registraci sdílí údaje a náklady za potřebné údaje s ostatními.

V závislosti na vlastnostech látky a dostupných informacích některé testy není možné nebo nutné provádět. Takové situace se označují jako přizpůsobení.

samostatné části dokumentace byste měli uvést informace, které jsou specifické pro vaši společnost a týkají se:

  • identifikace látky (složky, nečistoty, přídatné látky),
  • použití a podmínek použití látky po celý její životní cyklus (od výroby po likvidaci).

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live1