Praktické příklady – registrace podle nařízení REACH

Tyto příklady, případové studie a scénáře ukazují situace, v nichž se můžete při přípravě registrace podle nařízení REACH ocitnout. Jako zjednodušené prezentace doplňují praktické poradenství poskytované na webových stránkách věnovaných REACH 2018.

 

3 Domluvte se s ostatními žadateli o společnou registraci

Podle nařízení REACH musí být náklady na získání údajů sdíleny spravedlivým, průhledným a nediskriminačním způsobem. V těchto dokumentech najdete potřebné pokyny.

 

4 Posuďte nebezpečnost a rizika chemických látek

Tyto příklady vycházejí ze skutečných situací a ukazují některé doporučované kroky pro shromáždění informací, které k registraci látky potřebujete. Pomohou vám posoudit nebezpečnost a rizika vašich chemických látek.

K uvedeným příkladům byste si měli přečíst také rady v Praktickém průvodci pro manažery malých a středních podniků a koordinátory REACH.

 

Pro registraci látek v množství 1–10 tun ročně

 

Pro registraci látek v množství 10–100 tun ročně

 

5 Vypracujte registrační dokumentaci pomocí aplikace IUCLID

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)