Pomocník pro kontrolu kvality dokumentací

Pomocník pro kontrolu kvality dokumentací je nástroj, který žadatelům o registraci slouží při kontrole jejich souborů údajů o látce v databázi IUCLID a dokumentací k nalezení běžných nedostatků a nesouladů před tím, než svou žádost o registraci nebo dotaz předloží agentuře ECHA. Nástroj je pravidelně aktualizován podle zkušeností agentury ECHA s nejrůznějším  vyhodnocováním. Pomocník pro kontrolu kvality dokumentací je v podobě samostatnézáložky součástí zásuvného modulu Validation Assistant pro nástroj IUCLID (dříve zásuvný modul TCC). 

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)