Pokyny v kostce

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) vydává sérii zkrácených verzí dokumentů s pokyny k nařízení REACH, aby odpovídající pokyny, které agentura uveřejnila, více zpřístupnila oblasti průmyslu.

Tyto dokumenty jednoduše vysvětlují základní prvky úplných pokynů pro vedoucí průmyslových podniků včetně vedoucích malých a středně velkých podniků. Umožní společnostem získat rychlý přehled o důsledcích, které pro ně budou mít různé aspekty nařízení REACH. Tyto zkrácené dokumenty poskytující pokyny v kostce nemohou obsahovat všechny údaje, a tudíž se v případě pochybností doporučuje nahlédnout do úplných pokynů.

Některé z těchto dokumentů již byly nebo budou přeloženy do úředních jazyků EU. Překlady jsou k dispozici na této webové stránce: jazyk vyberte z menu v pravém horním rohu.

 

Pokyny v kostce k požadavkům na látky v předmětech

 

Stručné pokyny
stáhnout dokument PDF ( Aktualizováno 26/01/2018)
Související pokyny
stáhnout dokument PDF

 

Vědecký výzkum a vývoj, výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy (PPORD)
Stručné pokyny
stáhnout dokument PDF  (21/11/2017)
Související pokyny
stáhnout dokument PDF (28/11/2017)
Pokyny v kostce Registrace

 

Stručné pokyny
stáhnout dokument PDF (30/08/2017)
Související pokyny
stáhnout dokument PDF

 

Pokyny v kostce identifikace a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP

 

Stručné pokyny
stáhnout dokument PDF (05/04/2017)
Související pokyny
stáhnout dokument PDF

 

Pokyny v kostce o sdílení údajů

 

Stručné pokyny
stáhnout dokument PDF (28/03/2017)
Související pokyny
stáhnout dokument PDF

 

Sestavování bezpeènostních listù

 

Stručné pokyny
stáhnout dokument PDF (17/12/2015)
Související pokyny
stáhnout dokument PDF
Sestavování bezpeènostních listù

 

Stručné pokyny
stáhnout dokument PDF (13/12/2013)
Související pokyny
stáhnout dokument PDF

 

Pokyny v kostce k posouzení chemické bezpečnosti

 

Stručné pokyny
Upozorňujeme, že tyto pokyny v kostce jsou zastaralé. Čtenáře odkazujeme na kapitolu 6 Praktického průvodce pro manažery malých a středních podniků a koordinátory REACH.
Stáhnout dokument ve formátu PDF
Související pokyny
Více informací