Cílem pokynů je usnadnit uplatňování právních předpisů spadajících do působnosti agentury ECHA popsáním správné praxe v oblasti plnění příslušných povinností. Jsou vytvářeny ve spolupráci s mnoha partnery: průmyslovými subjekty, členskými státy a nevládními organizacemi.

 

Pokyny

Obrázek
Tyto dokumenty jsou připravovány ve spolupráci s mnoha partnery: průmyslovými subjekty, členskými státy a nevládními organizacemi. Jejich cílem je usnadnit uplatňování právních předpisů, které spadají do působnosti agentury ECHA, popsáním správné praxe v oblasti plnění příslušných povinností.

 

Informační listy

Obrázek
Tyto dokumenty se zabývají konkrétními klíčovými body týkajícími se výběru hlavních témat, za něž zodpovídá agentura ECHA, včetně právních předpisů týkajících se chemických látek a IT nástrojů, pokud ještě nejsou pokryty pokyny a příručkami.

 

Praktické průvodce

Obrázek
Tyto dokumenty poskytují praktické informace o požadavcích vyplývajících z nařízení REACH, CLP a BRP a popisují správnou praxi v rámci jejich plnění.

 

Pokyny v kostce

Obrázek
Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) vydává řadu zkrácených verzí pokynů k nařízení REACH, aby příslušné pokyny, které zveřejnila, lépe zpřístupnila průmyslovým subjektům.

 

Tabulka konzultačního postupu

Obrázek
Seznamte se s různými kroky aktualizace a vypracovávání pokynů.

 

Formáty

Obrázek
Průmyslové subjekty a příslušné orgány si šablony pro použití v souvislosti s nařízeními REACH, CLP a BPR mohou stáhnout zde.