Pokyny

 

Cílem pokynů je usnadnit uplatňování právních předpisů spadajících do působnosti agentury ECHA popsáním správné praxe v oblasti plnění příslušných povinností. Jsou vytvářeny ve spolupráci s mnoha partnery: průmyslovými subjekty, členskými státy a nevládními organizacemi.

 

Pokyny

Image
Tyto dokumenty jsou připravovány ve spolupráci s mnoha partnery: průmyslovými subjekty, členskými státy a nevládními organizacemi. Cílem těchto dokumentů je usnadnit uplatňování právních předpisů spadajících do působnosti agentury ECHA popsáním správné praxe v oblasti plnění příslušných povinností.

 

Informační listy o pokynech

Image
Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) vydá sérii informačních listů. Informační listy poskytnou strukturovaný přehled dokumentů s pokyny k nařízení REACH, které agentura uveřejnila. Tyto dokumenty obsahují přehled klíčových aspektů, bibliografických informací a dalších odkazů.

 

Other Factsheets

Image
These documents address specific key points on a selection of the main topics under ECHA's responsibility, including the chemicals legislation and IT tools where these points are not already covered in guidance documents and manuals.

 

Praktické průvodce

Image
Tyto dokumenty poskytují praktické informace o požadavcích vyplývajících z nařízení REACH a CLP a popisují správnou praxi v oblasti plnění těchto požadavků.

 

 

Pokyny v kostce

Image
Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) vydává sérii zkrácených verzí dokumentů s pokyny k nařízení REACH, aby odpovídající pokyny, které agentura uveřejnila, více zpřístupnila oblasti průmyslu.

 

Konzultační postup

Image
Consult the different steps of updating and developing Guidance documents.

 

Zjišťování vašich povinností

Image
Navigátor je nástroj, který má pomoci výrobcům, dovozcům, následným uživatelům, distributorům chemických látek a výrobcům a dovozcům předmětů zjistit, jaké jsou jejich povinnosti podle nařízení REACH.

Formuláře

Image
Průmyslové subjekty a příslušné orgány si mohou stáhnout šablony související s nařízeními REACH a CLP zde.