Oznámení látek v předmětech

Shrnutí

Dovozci a výrobci předmětů musí za určitých podmínek předkládat oznámení agentuře ECHA, jestliže jsou látky zařazené do seznamu látek (pro případné zahrnutí do přílohy XIV) obsažené v jejich předmětech. Existují dvě možnosti jak předložit vaše oznámení: prostřednictvím internetového formuláře nebo prostřednictvím systému REACH-IT. Pokud si přejete označit některé z oznamovaných informací za důvěrné, kromě informací, se kterými je vždy nakládáno jako s důvěrnými (viz článek 118 nařízení REACH), použijte laskavě systém REACH-IT. Údaje o látkách zařazených do seznamu látek (pro případné zahrnutí do přílohy XIV) obsažených v předmětech, které nejsou důvěrné a které jsou dostupné pro použití ze strany spotřebitelů na trhu EU, jsou   zveřejněny na internetových stránkách agentury ECHA.

Nejzazší lhůta: Společnosti musí předložit oznámení nejpozději šest měsíců po zařazení látky do seznamu látek (pro případné zahrnutí do přílohy XIV).

Předložení pomocí internetového formuláře

Tato metoda se doporučuje všem oznamovatelům, zejména těm, kteří nejsou obeznámeni s databází IUCLID.

Abyste mohli předložit oznámení o látce v předmětu prostřednictvím tohoto internetového formuláře, musíte mít účet v systému REACH-IT a musíte jej mít aktivovaný (krok 1 a 2).

 1. Zaregistrujte se v systému REACH-IT (tento krok můžete vynechat, pokud vaše společnost již má účet v systému REACH-IT).

  Registrace v systému REACH-IT
   
 2. Přihlaste se do systému REACH-IT, aby se váš uživatelský účet aktivoval (tento krok můžete vynechat, jestliže jste se již do systému REACH-IT alespoň jednou přihlásili).

  Přihlášení do systému REACH-IT

 3. Pro předložení vaší zprávy o látce v předmětu pomocí internetového formuláře klikněte na tlačítko dole a postupujte podle pokynů.

 

Předložení prostřednictvím systému REACH-IT

Tato metoda se doporučuje oznamovatelům, kteří jsou již uživateli databáze IUCLID a kteří chtějí uchovávat své záznamy zpráv v systému REACH-IT. Rovněž se doporučuje těm, kteří také chtějí podat zprávu o identifikaci, složení či informace o klasifikaci a označení odlišné látky, nebo těm, kteří chtějí označit část informací obsažených v oznámení za důvěrnou.

Pro přípravu a předložení vašeho oznámení byste měli postupovat podle těchto kroků:

 1. Stáhněte si předběžně vyplněný soubor údajů o látce z   tabulky látek zařazených do seznamu látek (pro případné zahrnutí do přílohy XIV).
 2. Importujte soubor údajů do IUCLID.
 3. Vyplňte do oznámení tyto informace
  • vaši totožnost a kontaktní údaje,
  • registrační číslo, je-li k dispozici,
  • množstevní rozmezí látky,
  • stručný popis použití látky v předmětu,
  • použití předmětu.
 4. Použijte nástroj IUCLID kontroly technické úplnosti, abyste objevili veškeré chybějící informace a provedli předběžnou kontrolu některých „provozních pravidel".
 5. Předložte oznámení prostřednictvím systému REACH-IT.  (Viz také Příručka: Jak připravit oznámení o látkách obsažených v předmětech.)


Právní odkaz

Čl. 7 odst. 2 (REACH)