Předložení hlášení následného uživatele o povolených použitích

Jste-li následným uživatelem, který na základě povolení uděleného žadateli výše ve vašem dodavatelském řetězci používá látku zařazenou na seznam látek podléhajících povolení (seznam uvedený v příloze XIV nařízení REACH), máte povinnost ohlásit své použití agentuře ECHA. 

Při používání látky musíte dodržovat podmínky povolení, které je váš dodavatel povinen popsat v bezpečnostním listu.

Jak zjistit, zda je vaše použití látky zařazené na seznam uvedený v příloze XIV povoleno

Číslo povolení je uvedeno v bezpečnostním listu, který vám poskytl dodavatel. Naleznete ho rovněž na štítku dané látky nebo směsi. Má formát „REACH/x/x/x“. Jestliže číslo nenajdete, obraťte se prosím na svého dodavatele.

Jaké jsou lhůty a jaké informace je třeba předložit

Hlášení agentuře ECHA jste povinni podat do tří měsíců od okamžiku, kdy vám byla látka poprvé dodána. Tato povinnost začíná platit poté, co bylo rozhodnutí o povolení zveřejněno v Úředním věstníku. 

Mezi informace, které musíte předložit, patří:

  • totožnost vaší společnosti, 
  • číslo povolení a 
  • kontaktní údaje. 

Můžete rovněž uvést informace o typickém ročním objemu a počtu pracovníků, kteří látku používají. Navíc můžete poskytnout stručný doplňující popis vašeho použití a případné zapojení do činností v oblasti možného nahrazování.

Podat hlášení

Abyste mohli předložit hlášení následného uživatele, musíte mít aktivovaný účet v nástroji REACH-IT (viz kroky 1 a 2 níže). Odkazy na nástroj REACH-IT naleznete v pravé části této stránky.

  • Zaregistrujte se v nástroji REACH-IT (pokud již účet v nástroji REACH-IT máte, můžete tento krok přeskočit).
  • Přihlaste se do nástroje REACH-IT a v nabídce zvolte možnost „Hlášení následného uživatele o povolených použitích“.
  • Postupujte podle průvodce on-line podáním.

Odkaz na video návod je k dispozici níže v části „SOUVISEJÍCÍ“.

 

 

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)