Progress in evaluation in 2021

Pokrok v oblasti hodnocení v roce 2020 Duplikovat 1

Agentura ECHA podává zprávu o pokroku dosaženém v roce 2021 v rámci hodnocení dokumentace a látek v souladu s článkem 54 nařízení REACH. 

Pokrok v rámci hodnocení 2020 – záložky Duplikovat 2

Pokrok v rámci hodnocení dokumentací 2021 – 1

Během roku 2021 bylo dosaženo pokroku u 70 látek. Hodnocení bylo dokončeno u 31 látek, tj. na našich internetových stránkách byly zveřejněny závěrečné zprávy hodnotících členských států. Příslušné orgány doporučily další opatření k řízení rizik u 23 z těchto látek, zatímco u osmi látek již byla nezbytná opatření zavedena (nebo nebyla nutná).

Hodnotící členské státy posoudily čtrnáct nových látek, což vedlo k osmi návrhům rozhodnutí a šesti závěrům. Další dva návrhy rozhodnutí byly zaslány na základě návazného hodnocení.

Progress in substance evaluation 2021 - graph 4