Dotazy

Společnosti, které mají v úmyslu registrovat nezavedenou (novou) látku nebo zavedenou (existující) látku, která nebyla předběžně registrována, jsou povinny se u agentury ECHA informovat, zda již pro danou látku nebyla podána žádost o registraci.

Obdobně by prostřednictvím dotazu měly být agentuře ECHA poskytnuty další informace, které jsou požadovány za účelem aktualizace registrace v důsledku zvýšení množstevního rozmezí. Pokud však v souvislosti s aktualizací registrace žádné další informace požadovány nejsou, dotaz není třeba předkládat.

Společnostem, které mají v úmyslu registrovat zavedenou látku, se doporučuje, aby si ověřily, zda ještě mohou provést její předběžnou registraci a využít prodloužených lhůt registrace.

Dokumentace k dotazu

Aby potenciální žadatelé o registraci mohli předložit dotaz, musí připravit elektronickou dokumentaci k dotazu. Při přípravě dotazu je třeba věnovat zvláštní pozornost informacím o identitě látky. Tyto informace by měly vyráběnou nebo dováženou látku jasně popisovat.

Potenciální žadatelé o registraci musí před předložením žádosti o registraci nebo zahájením jakýchkoliv zkoušek na obratlovcích vyčkat na vyhodnocení svého dotazu. Agentura ECHA na základě identity látky stanoví, které společnosti předběžně registrovaly stejnou látku nebo se na ni informovaly. Tyto společnosti vzájemně zkontaktuje, aby mohly sdílet údaje za účelem předložení společné registrace. Agentura ECHA také společnosti předkládající dotaz poskytne seznam (podrobných) souhrnů studií, které má k dispozici. 

Informace předložené v souvislosti s dotazem nebudou zveřejněny.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)