Nadcházející lhůty

Tento soupis lhůt má pomoci podnikům při plnění povinností vyplývajících z nařízení o biocidních přípravcích (BPR) a nařízení o programu přezkumu (RPR).

  • AS = účinná látka
  • PT = typ přípravku
  • AS/PT = kombinace účinné látky a typu přípravku

BPR Deadlines

Deadline Topic Action Legal basis More information
14/01/2021 Withdrawal of all participants Notify
  • Amines, C10-16-alkyldimethyl, N-oxides, PT 4
RPR Art 14(1)(a), RPR Art 14(2), RPR Art 17 View
10/03/2021 Withdrawal of all participants Notify
  • 2,2-dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA), PT 2 and 13
RPR Art 14(1)(a)
RPR Art 14(2)
RPR Art 17
View
17/08/2021 Withdrawal of all participants Notify
  • Sodium N-(hydroxymethyl)glycinate, PT 6
RPR Art 14(1)(a), RPR Art 14(2), RPR Art 17 View
18/08/2021 Redefinition of AS Notify
  • Reaction mass of titanium dioxide and silver chloride, PT 1, 2, 6, 7 and 9
RPR Art 14(1)(b)
RPR Art 14(2)
RPR Art 17
View
09/10/2021 Withdrawal of all participants Notify
  • (benzyloxy)methanol, PT 13
RPR Art 14(1)(a), RPR Art 14(2), RPR Art 17 View
Multiple deadlines Successful notifications Apply**
  • For active substance evaluation under Regulation (EU) No 1062/2014 for successfully notified active substance – product type combinations
RPR Art 3(2)* View

* The comprehensive list of the applicable deadline for each of the compliant notification is given in List of notifications
** Article 3(2) RPR applications can only be made by the successful notifier (participant).

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)