Nadcházející lhůty

Tento soupis lhůt má pomoci podnikům při plnění povinností vyplývajících z nařízení o biocidních přípravcích (BPR) a nařízení o programu přezkumu (RPR).

  • AS = účinná látka
  • PT = typ přípravku
  • AS/PT = kombinace účinné látky a typu přípravku
Deadline Topic Action Legal basis More information
Multiple deadlines Successful notifications Apply**
  • For active substance evaluation under Regulation (EU) No 1062/2014 for successfully notified active substance – product type combinations
RPR Art 3(2)* View
30 června 2022 Withdrawal of all participants Notify
  • Reaction mass of titanium dioxide and silver chloride, PT10, PT11
RPR Art 14(1)(a), RPR Art 14(2), RPR Art 17 View
06 července 2022 Withdrawal of all participants Notify
  • 7a-ethyldihydro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazole (EDHO) PT 6, 13
RPR Art 14(1)(a), RPR Art 14(2), RPR Art 17 View
06 července 2022 Withdrawal of all participants Notify
  • cis-1-(3-chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantane chloride (cis CTAC) PT6, 13
RPR Art 14(1)(a), RPR Art 14(2), RPR Art 17 View
06 července 2022 Withdrawal of all participants Notify
  • Methenamine 3-chloroallylochloride (CTAC) PT 6, 12, 13
RPR Art 14(1)(a), RPR Art 14(2), RPR Art 17 View

* The comprehensive list of the applicable deadline for each of the compliant notification is given in List of notifications
** Article 3(2) RPR applications can only be made by the successful notifier (participant).

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)