Podání žádosti a posouzení

Společnosti použijí za účelem podání žádosti o technickou rovnocennost elektronické nástroje. Žádosti se podávají agentuře ECHA prostřednictvím registru biocidních přípravků R4BP 3 ve formátu IUCLID.

Na tomto grafu je zobrazen postup při podání žádosti o technickou rovnocennost.

Kroky

Postup podání žádosti sestává z několika kroků. Každý krok musí být dokončen, než lze v rámci žádosti přistoupit k dalšímu kroku. Je důležité, aby žadatel zajistil dodržení všech příslušných lhůt, jinak bude žádost v průběhu postupu zamítnuta.

Obrázek

Agentura ECHA zkontroluje, zda žádost a údaje byly předloženy ve správném formátu, a zašle prostřednictvím registru R4BP 3 fakturu na uhrazení poplatků.

Obrázek

Žadatel uhradí související poplatky agentuře ECHA do 30 dnů od data vystavení faktury.

Obrázek

Agentura ECHA přijme žádost a zahájí posuzování technické rovnocennosti.

Obrázek

Jestliže jsou k provedení posouzení zapotřebí další informace, agentura ECHA žadatele o tyto chybějící informace požádá a zároveň určí lhůtu, v níž musí žadatel tyto informace předložit.

Obrázek

Žadatel dostane možnost se k výsledku posouzení vyjádřit.

Obrázek

Agentura ECHA přijme konečné rozhodnutí do 90 dnů od data uhrazení poplatku za žádost. Budou-li od žadatele během postupu požadovány další informace, bude ode dne, kdy je žádost o další informace zaslána žadateli, tato 90denní lhůta pozastavena až do obdržení těchto informací. Pouze ve výjimečných případech může přerušení trvat déle než 180 dní.

Účastníci

Hlavními účastníky postupu předložení dokumentace jsou:

Žadatelé

Žadatelé jsou odpovědní za poskytnutí dokumentací se všemi příslušnými informacemi souvisejícími s posouzením technické rovnocennosti a za poskytnutí dalších informací, pokud si je agentura ECHA vyžádá. Žadatelé odpovídají za kvalitu a formát údajů ve svých dokumentacích.

ECHA

Agentura ECHA je odpovědná za kontrolu správného formátu informací v dokumentacích. Agentura ECHA rovněž provádí posouzení dokumentací týkajících se technické rovnocennosti a zajišťuje, aby postup předložení probíhal v rámci stanoveného časového harmonogramu.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)