Předložení dokumentace pro povolování v Unii

Applications are submitted through R4BP 3 in the form of a IUCLID file.

Tento graf zobrazuje postup předložení dokumentace. 

Kroky

Povolování probíhá v několika krocích. K dalšímu kroku zpracování žádosti lze přikročit teprve po dokončení kroku předchozího. Je důležité, aby se žadatel ujistil, že splnil všechny příslušné lhůty, jinak bude žádost v průběhu postupu zamítnuta.

Image

Agentura ECHA zkontroluje, zda žádost a údaje byly předloženy ve správném formátu.

 
Image

Žadatel zaplatí příslušné poplatky agentuře ECHA do 30 dnů od data vystavení faktury.

 
Image

Agentura ECHA přijme žádost a hodnotící příslušný orgán má 30 dní na schválení žádosti (kontrolu úplnosti).

 
Image

Žadatel zaplatí příslušné poplatky hodnotícímu příslušnému orgánu do 30 dnů.

 
Image

Pokud se dokumentace považuje za neúplnou, hodnotící příslušný orgán požádá o chybějící informace a žadatel bude mít 90 dnů na to, aby je poskytl.

 
Image

Začíná hodnocení dokumentace

 

Účastníci

Hlavními účastníky postupu předkládání dokumentace jsou:

Žadatelé

Žadatelé zodpovídají za kvalitu údajů ve svých dokumentacích. Musí poskytnout informace o svém biocidním přípravku buď ve formě dokumentace, nebo povolení k přístupu. Pokud je o to hodnotící příslušný orgán požádá, musí dodat doplňující informace ve stanovených lhůtách. Žadatelé také musí předložit návrh souhrnu vlastností biocidního přípravku a současně buď dokumentaci, nebo povolení k přístupu pro každou účinnou látku obsaženou v biocidním přípravku.

Agentura ECHA

Agentura ECHA je odpovědná za zajištění správného formátu informací uvedených v dokumentacích. Agentura ECHA rovněž zajišťuje, že postup předkládání dokumentace probíhá v rámci stanoveného časového harmonogramu.

Hodnotící příslušný orgán

Hodnotící příslušný orgán je odpovědný za schvalování dokumentací souvisejících s žádostí a za vyhodnocení dokumentace předložené žadatelem.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)