Deadlines for Union authorisation applications

V tabulce pod tímto textem jsou uvedeny lhůty pro žádosti o povolení Unie, které jsou nutné k tomu, aby stávající přípravky mohly být i nadále dodávány na trh.

Typy přípravků označené tučně se týkají přípravků, které mohou být povoleny teprve od 1. ledna 2020, ale na které se mohou vztahovat přechodná opatření podle článku 89 nařízení o biocidních přípravcích, pokud bude žádost o povolení přípravku podána ve lhůtě pro podávání žádostí o povolení (tj. do data schválení účinné látky obsažené v přípravku).

 

Name of active substance EC
number
CAS
number
Product
type(s)
Deadline for applying
for product
authorisation
Ampholyt - 139734-65-9 2, 3, 4 1 January 2018
Bacillus amyloliquefaciens strain ISB06  - - 3 1 January 2018
Bardap 26 - 94667-33-1 8 1 January 2018
Biphenyl-2-ol 201-993-5 90-43-7 3 1 January 2018
Cyromazine 266-257-8 66215-27-8 18 1 January 2018
DBDCB 252-681-0 35691-65-7 6 1 January 2018
OIT 247-761-7 26530-20-1 8 1 January 2018
Tolylfluanid 211-986-9 731-27-1 7 1 January 2018
Cyfluthrin 269-855-7 68359-37-5 18 1 March 2018
Fludioxonil - 131341-86-1 7, 9, 10 1 April 2018
Burnt dolomitic lime 253-425-0 37247-91-9 2, 3 1 May 2018
Burnt lime 215-138-9 1305-78-8 2, 3 1 May 2018
Chlorocresol (CMK) 200-431-6 59-50-7 1, 2, 3, 6, 9, 13 1 May 2018
Coco alkyltrimethylammonium chloride (ATMAC/TMAC) 263-038-9 61789-18-2 8 1 May 2018
Hydrated dolomitic lime 254-454-1 39445-23-3 2, 3 1 May 2018
Hydrated lime 215-137-3 1305-62-0 2, 3 1 May 2018
MBIT - 2527-66-4 6 1 July 2018
Peracetic acid 201-186-8 79-21-0 11, 12 1 July 2018
Piperonyl butoxide (PBO) 200-076-7 51-03-6 18 1 July 2018
Azoxystrobin   131860-33-8 7, 9, 10 1 November 2018
Silicium dioxide (Silicium dioxide/Kieselguhr) 612-383-7 61790-53-2 18 1 November 2018
Silicon dioxide (as a nanomaterial formed by aggregates and agglomerates) 272-697-1 68909-20-6 18 1 November 2018

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)