Povolení Unie

Nařízení o biocidních přípravcích (BPR) zavádí možnost povolovat určité biocidní přípravky na úrovni Unie. Společnostem to umožní uvést své biocidní přípravky na trh v celé Unii, aniž by musely získat konkrétní vnitrostátní povolení.

Povolení Unie zajistí stejná práva a povinnosti ve všech členských státech jako vnitrostátní povolení.

Povolení Unie lze udělit biocidním přípravkům s podobnými podmínkami použití v celé Unii, vyjma těch, které obsahují účinné látky splňující kritéria pro vyloučení a těch, které patří mezi přípravky typu 14, 15, 17, 20 a 21. Časový rámec pro zahájení postupu povolování se liší v závislosti na tom, zda přípravek obsahuje nové nebo stávající účinné látky.

Nové účinné látky

Přípravek obsahující nové účinné látky, rovněž v kombinaci se stávajícími účinnými látkami, je způsobilý pro povolení Unie od 1. září 2013.

Stávající účinné látky

Pro biocidní přípravky obsahující stávající účinné látky bude povolení Unie dostupné ve třech různých fázích, v závislosti na typu přípravku:

  1. od 1. září 2013 pro přípravky typu 1, 3, 4, 5, 18 a 19,
  2. od 1. ledna 2017 pro přípravky typu 2, 6 a 13,
  3. od 1. ledna 2020 a dále pro zbývající přípravky typu 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 a 22.

Seznam biocidních přípravků s povolením Unie bude zveřejněn na internetových stránkách agentury ECHA.  

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)