Stanoviska Výboru pro biocidní přípravky ke schvalování účinných látek

The Biocidal Products Committee has issued the following opinions on active substance approval:

Propan-1-ol 200-746-9 71-23-8 PT 1 27/04/2017
Propan-2-ol 200-661-7 67-63-0 PT 1 18/06/2014
Triclosan 222-182-2 3380-34-5 PT 1 17/06/2015The assessment reports can be found in the list of Biocidal Active Substances.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)