Stanoviska Výboru pro biocidní přípravky ke schvalování účinných látek

The Biocidal Products Committee has issued the following opinions on active substance approval:

Ampholyt - 139734-65-9 PT 4 08/12/2015
Biphenyl-2-ol 201-993-5 90-43-7 PT 4 15/06/2015
C(M)IT/MIT - 55965-84-9 PT 4 14/04/2015
DBNPA 233-539-7 10222-01-2 PT 4 25/06/2019
DCPP 429-290-0 3380-30-1 PT 4 04/12/2014
Glutaraldehyde 203-856-5 111-30-8 PT 4 01/10/2014
Hydrogen peroxide 231-765-0 7722-84-1 PT 4 02/02/2015
L(+) lactic acid 201-196-2 79-33-4 PT 4 27/04/2017
Peracetic acid 201-186-8 79-21-0 PT 4 30/09/2015
Peracetic acid generated from tetraacetylethylenediamine (TAED) and sodium percarbonate - - PT 4 13/12/2016
PHMB (1415; 4.7) -
32289-58-0
1802181-67-4
PT 4 04/10/2017
PHMB (1600;1.8) -
27083-27-8
32289-58-0
PT 4 17/06/2015
Propan-1-ol 200-746-9 71-23-8 PT 4 27/04/2017
Propan-2-ol 200-661-7 67-63-0 PT 4 18/06/2014
Salicylic acid 200-712-3 69-72-7 PT 4 06/03/2018
Active chlorine generated from sodium chloride by electrolysis - - PT 3 25/04/2018
Active chlorine released from calcium hypochlorite 231-908-7 7778-54-3 PT 3 14/12/2016
Active chlorine released from hypochlorous acid 232-232-5 7790-92-3 PT 3 25/04/2018
Active chlorine released from sodium hypochlorite 231-668-3 7681-52-9 PT 3 14/12/2016
Ampholyt - 139734-65-9 PT 3 15/04/2015
Bacillus amyloliquefaciens strain ISB06 - - PT 3 10/12/2015
Biphenyl-2-ol 201-993-5 90-43-7 PT 3 08/12/2015
Burnt dolomitic lime 253-425-0 37247-91-9 PT 3 14/04/2016
Burnt lime 215-138-9 1305-78-8 PT 3 14/04/2016
Chlorocresol (CMK) 200-431-6 59-50-7 PT 3 13/04/2016
Chlorophene 204-385-8 120-32-1 PT 3 03/10/2017
Cyanamide 206-992-3 420-04-2 PT 3 10/12/2019
Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 PT 3 10/12/2019
Glutaraldehyde 203-856-5 111-30-8 PT 3 01/10/2014
Hydrated dolomitic lime 254-454-1 39445-23-3 PT 3 14/04/2016
Hydrated lime 215-137-3 1305-62-0 PT 3 14/04/2016
Hydrogen peroxide 231-765-0 7722-84-1 PT 3 02/02/2015
L(+) lactic acid 201-196-2 79-33-4 PT 3 27/04/2017
Peracetic acid 201-186-8 79-21-0 PT 3 30/09/2015
Peracetic acid generated from tetraacetylethylenediamine (TAED) and sodium percarbonate - - PT 3 13/12/2016
PHMB (1600;1.8) -
27083-27-8
32289-58-0
PT 3 17/06/2015
Salicylic acid 200-712-3 69-72-7 PT 3 06/03/2018
Copper flakes (coated with aliphatic acid) 231-159-6 7440-50-8 PT 21 09/12/2015
Copper pyrithione 238-984-0 14915-37-8 PT 21 03/10/2014
Copper thiocyanate 214-183-1 1111-67-7 PT 21 09/12/2015
Cybutryne 248-872-3 28159-98-0 PT 21 17/06/2015
Dichlofluanid 214-118-7 1085-98-9 PT 21 11/10/2016
Dicopper oxide 215-270-7 1317-39-1 PT 21 09/12/2015
Medetomidine - 86347-14-0 PT 21 03/02/2015
Tolylfluanid 211-986-9 731-27-1 PT 21 17/06/2014
Tralopyril - 122454-29-9 PT 21 09/04/2014
2-Phenoxyethanol 204-589-7 122-99-6 PT 2 06/03/2018
Active chlorine generated from sodium chloride by electrolysis - - PT 2 25/04/2018
Active chlorine released from calcium hypochlorite 231-908-7 7778-54-3 PT 2 14/12/2016
Active chlorine released from chlorine 231-959-5 7782-50-5 PT 2 14/12/2016The assessment reports can be found in the list of Biocidal Active Substances.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)