Stanoviska Výboru pro biocidní přípravky ke schvalování účinných látek

The Biocidal Products Committee has issued the following opinions on active substance approval:

Hydrogen peroxide 231-765-0 7722-84-1 PT 1 02/02/2015
Hydrogen peroxide 231-765-0 7722-84-1 PT 6 02/02/2015
Hydrogen peroxide 231-765-0 7722-84-1 PT 3 02/02/2015
Active chlorine released from calcium hypochlorite 231-908-7 7778-54-3 PT 3 14/12/2016
Active chlorine released from calcium hypochlorite 231-908-7 7778-54-3 PT 4 14/12/2016
Active chlorine released from calcium hypochlorite 231-908-7 7778-54-3 PT 2 14/12/2016
Active chlorine released from calcium hypochlorite 231-908-7 7778-54-3 PT 5 14/12/2016
Active chlorine released from chlorine 231-959-5 7782-50-5 PT 5 14/12/2016
Active chlorine released from chlorine 231-959-5 7782-50-5 PT 2 14/12/2016
Active chlorine released from hypochlorous acid 232-232-5 7790-92-3 PT 5 25/04/2018
Active chlorine released from hypochlorous acid 232-232-5 7790-92-3 PT 3 25/04/2018
Active chlorine released from hypochlorous acid 232-232-5 7790-92-3 PT 2 25/04/2018
Active chlorine released from hypochlorous acid 232-232-5 7790-92-3 PT 1 25/04/2018
Active chlorine released from hypochlorous acid 232-232-5 7790-92-3 PT 4 25/04/2018
DBNPA 233-539-7 10222-01-2 PT 4 25/06/2019
Carbendazim 234-232-0 10605-21-7 PT 10 25/04/2018
Carbendazim 234-232-0 10605-21-7 PT 7 25/04/2018
Carbendazim 234-234-0 10605-21-7 PT 9 27/02/2019
Copper pyrithione 238-984-0 14915-37-8 PT 21 03/10/2014
Potassium sorbate 246-376-1 24634-61-5 PT 8 04/12/2014
OIT 247-761-7 26530-20-1 PT 8 15/12/2016
Cybutryne 248-872-3 28159-98-0 PT 21 17/06/2015
Bromadiolone 249-205-9 28772-56-7 PT 14 16/06/2016
DBDCB 252-681-0 35691-65-7 PT 6 08/12/2015
Burnt dolomitic lime 253-425-0 37247-91-9 PT 2 14/04/2016
Burnt dolomitic lime 253-425-0 37247-91-9 PT 3 14/04/2016
Hydrated dolomitic lime 254-454-1 39445-23-3 PT 2 14/04/2016
Hydrated dolomitic lime 254-454-1 39445-23-3 PT 3 14/04/2016
Cyphenothrin 254-484-5 39515-40-7 PT 18 14/12/2017
Cypermethrin 257-842-9 52315-07-8 PT 18 05/05/2017
Permethrin 258-067-9 52645-53-1 PT 8 08/04/2014
Permethrin 258-067-9 52645-53-1 PT 18 08/04/2014
IPBC 259-627-5 55406-53-6 PT 13 03/12/2014
Difenacoum 259-978-4 56073-07-5 PT 14 16/06/2016
Brodifacoum 259-980-5 56073-10-0 PT 14 16/06/2016
Propiconazole 262-104-4 60207-90-1 PT 7 04/12/2014
Coco alkyltrimethylammonium chloride (ATMAC/TMAC) 263-038-9 61789-18-2 PT 8 14/04/2016
Triflumuron 264-980-3 64628-44-0 PT 18 03/02/2015
Cyromazine 266-257-8 66215-27-8 PT 18 10/12/2015
Cyfluthrin 269-855-7 68359-37-5 PT 18 16/02/2016
Pyrogenic, synthetic amorphous silicon dioxide, nano, surface treated 272-697-1 68909-20-6 PT 18 11/10/2016
Margosa extract, cold-pressed oil of Azadirachta indica seeds without shells extracted with super-critical carbon dioxide 283-644-7 84696-25-3 PT 19 03/03/2017
Hexaflumuron 401-400-1 86479-06-3 PT 18 03/12/2014
Flocoumafen 421-960-0 90035-08-8 PT 14 16/06/2016
Silver sodium hydrogen zirconium phosphate 422-570-3 265647-11-8 PT 7 17/10/2018
Silver sodium hydrogen zirconium phosphate 422-570-3 265647-11-8 PT 2 17/10/2018
Imiprothrin 428-790-6 72963-72-5 PT 18 27/06/2017
DCPP 429-290-0 3380-30-1 PT 1 04/12/2014
DCPP 429-290-0 3380-30-1 PT 2 04/12/2014
DCPP 429-290-0 3380-30-1 PT 4 04/12/2014The assessment reports can be found in the list of Biocidal Active Substances.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)