Stanoviska Výboru pro biocidní přípravky ke schvalování účinných látek

The Biocidal Products Committee has issued the following opinions on active substance approval:

C(M)IT/MIT - 55965-84-9 PT 12 14/04/2015
Carbendazim 234-234-0 10605-21-7 PT 9 27/02/2019
Carbon dioxide 204-696-9 124-38-9 PT 15 17/06/2014
Chlorocresol (CMK) 200-431-6 59-50-7 PT 9 13/04/2016
Chlorocresol (CMK) 200-431-6 59-50-7 PT 6 13/04/2016
Chlorocresol (CMK) 200-431-6 59-50-7 PT 1 13/04/2016
Chlorocresol (CMK) 200-431-6 59-50-7 PT 2 13/04/2016
Chlorocresol (CMK) 200-431-6 59-50-7 PT 13 13/04/2016
Chlorocresol (CMK) 200-431-6 59-50-7 PT 3 13/04/2016
Chlorophacinone 223-003-0 3691-35-8 PT 14 16/06/2016
Chlorophene 204-385-8 120-32-1 PT 2 03/10/2017
Chlorophene 204-385-8 120-32-1 PT 3 03/10/2017
Cholecalciferol 200-673-2 67-97-0 PT 14 13/12/2017
Citric acid 201-069-1 77-92-9 PT 2 16/02/2016
Clothianidin 433-460-1 210880-92-5 PT 18 02/10/2014
Coco alkyltrimethylammonium chloride (ATMAC/TMAC) 263-038-9 61789-18-2 PT 8 14/04/2016
Copper flakes (coated with aliphatic acid) 231-159-6 7440-50-8 PT 21 09/12/2015
Copper pyrithione 238-984-0 14915-37-8 PT 21 03/10/2014
Copper thiocyanate 214-183-1 1111-67-7 PT 21 09/12/2015
Coumatetralyl 227-424-0 5836-29-3 PT 14 16/06/2016
Cybutryne 248-872-3 28159-98-0 PT 21 17/06/2015
Cyfluthrin 269-855-7 68359-37-5 PT 18 16/02/2016
Cypermethrin 257-842-9 52315-07-8 PT 18 05/05/2017
Cyphenothrin 254-484-5 39515-40-7 PT 18 14/12/2017
DBDCB 252-681-0 35691-65-7 PT 6 08/12/2015
DBNPA 233-539-7 10222-01-2 PT 4 25/06/2019
DCPP 429-290-0 3380-30-1 PT 4 04/12/2014
DCPP 429-290-0 3380-30-1 PT 1 04/12/2014
DCPP 429-290-0 3380-30-1 PT 2 04/12/2014
Dichlofluanid 214-118-7 1085-98-9 PT 21 11/10/2016
Dicopper oxide 215-270-7 1317-39-1 PT 21 09/12/2015
Difenacoum 259-978-4 56073-07-5 PT 14 16/06/2016
Difethialone - 104653-34-1 PT 14 16/06/2016
Dinotefuran - 165252-70-0 PT 18 17/06/2014
Empenthrin - 54406-48-3 PT 18 13/12/2017
epsilon-Momfluorothrin -
609346-29-4
1065124-65-3
PT 18 16/06/2016
Flocoumafen 421-960-0 90035-08-8 PT 14 16/06/2016
Fludioxonil - 131341-86-1 PT 9 02/03/2017
Fludioxonil - 131341-86-1 PT 10 02/03/2017
Fludioxonil - 131341-86-1 PT 7 02/03/2017
Folpet 205-088-6 133-07-3 PT 6 17/06/2014
Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 PT 2 13/12/2017
Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 PT 3 10/12/2015
Glutaraldehyde 203-856-5 111-30-8 PT 6 01/10/2014
Glutaraldehyde 203-856-5 111-30-8 PT 11 01/10/2014
Glutaraldehyde 203-856-5 111-30-8 PT 2 01/10/2014
Glutaraldehyde 203-856-5 111-30-8 PT 4 01/10/2014
Glutaraldehyde 203-856-5 111-30-8 PT 12 01/10/2014
Glutaraldehyde 203-856-5 111-30-8 PT 3 01/10/2014
Hexaflumuron 401-400-1 86479-06-3 PT 18 03/12/2014The assessment reports can be found in the list of Biocidal Active Substances.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)