Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Nařízení

Nové právní předpisy EU pro chemické látky se týkají všech průmyslových odvětví, které s chemickými látkami nakládají, a platí v celém dodavatelském řetězci. Činí společnosti odpovědnými za bezpečnost chemických látek, které uvádějí na trh.

 

REACH

Image

REACH je nařízení Evropské unie, jehož cílem je zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí před riziky, která mohou představovat chemické látky v době, kdy se stále zvyšuje konkurenční soupeření mezi podniky chemického průmyslu v EU. Rovněž podporuje alternativní metody pro hodnocení rizik látek s ohledem na snížení počtu zkoušek na zvířatech.
 

CLP

Image

Nařízení CLP zajišťuje, aby nebezpečnost, kterou představují chemické látky, byla pracovníkům a spotřebitelům v Evropské unii jasně sdělována pomocí klasifikace a označení chemických látek.
 

 

Výbor pro biocidní přípravky

Image

Nařízení o biocidních přípravcích (BPR, nařízení (EU) 528/2012) se týká uvádění na trh a používání biocidních přípravků, které se používají k ochraně lidí, zvířat, materiálů nebo předmětů proti škodlivým organismům, jako jsou škůdci nebo bakterie, působením účinných látek obsažených v biocidním přípravku.
 

Nařízení o postupu předchozího souhlasu

Image

Nařízení o postupu předchozího souhlasu (PIC, nařízení (EU) 649/2012) upravuje dovoz a vývoz určitých nebezpečných chemických látek a ukládá povinnosti společnostem, které chtějí vyvážet tyto chemické látky do zemí vně EU. Nařízení provádí v Evropské unii Rotterdamskou úmluvu o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu.
 


Route: .live1

Tato webová stránka používá cookies, aby se vám naše stránky používaly co nejlépe.

Více informací o tom, jak používáme soubory cookies.