Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Biocidní účinné látky

Biocidní účinné látky

Seznam obsahuje látky schválené dle směrnice 98/8/ES (směrnice o biocidních přípravcích) a nařízení (EU) č. 528/2012 (nařízení o biocidních přípravcích). U každé látky je uvedeno stručné shrnutí a odkazy na zprávu o posouzení a na další údaje.
 
Jakmile jsou biocidní účinné látky schváleny, je agentura ECHA povinna zpřístupnit určité nedůvěrné údaje předložené v rámci postupu pro získání schválení.  Vezměte prosím na vědomí, že agentura ECHA informace před zveřejněním neověřuje.
 
Vzhledem k tomu, že bude stále více látek schváleno a společnosti budou agentuře ECHA předkládat další údaje, poroste počet látek, u nichž budou k dispozici informace, i množství údajů zveřejněných o těchto látkách.
 

Vezměte prosím na vědomí, že údaje o účinných látkách, které lze nalézt níže, jsou oficiálními soubory údajů, na nichž jsou založeny zprávy o schválení. Údaje o účinných látkách získané od třetích stran prozatím nejsou zveřejněny, s jejich zveřejněním se však do budoucnosti počítá.

 

 

Last updated 22-října-2018. Database contains 747 active substance-product type combinations for which approval has been sought.
Date of Approval
Expiry Date

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live2