Glyfosát

Glyfosát

Vnořené aplikace

Glyfosát

 

Glyfosát je jednou z nejčastěji používaných účinných látek v pesticidech pro prevenci růstu nežádoucích rostlin na obdělávaných polích nebo pro hubení rostlin či jejich částí. Tyto látky se často označují jako herbicidy nebo přípravky k hubení nežádoucích plevelů.

Glyfosát se používá v zemědělství a zahradnictví na hubení plevelů před výsevem. Tam, kde se pěstují geneticky modifikované rostliny, které jsou odolné vůči glyfosátu, se tato látka používá také po výsevu k hubení nežádoucích plevelů. V Evropské unii se však tento postup nepoužívá.

Agentura ECHA spravuje právní předpisy o klasifikaci a označování látek a směsí. Uvedené právní předpisy upravují způsob posuzování a označování látek na základě jejich případných nebezpečných vlastností – například jedy, hořlavé látky, žíraviny a podobně.

U některých látek, jako jsou pesticidy, může být rozhodnutí o klasifikaci přijato na úrovni EU pro celou Evropu. V praxi to znamená, že příslušné označení každého přípravku obsahujícího danou látku bude muset spotřebitele na tuto skutečnost upozornit.

Latest updates

02 December 2021

Glyphosate consultations: over 400 submissions collected

The parallel consultations on glyphosate held by EFSA and ECHA closed on 22 November 2021. 
During the two-month consultation, all interested parties had access to the scientific evaluations prepared by the national competent authorities of Hungary, France, the Netherlands and Sweden, known collectively as the Assessment Group on Glyphosate (AGG).
A total of 416 submissions were received through the two consultations from within and outside the EU, the majority of them coming from Argentina. 

These submissions – some carrying multiple comments  – are publicly available and can be found on the EFSA and ECHA websites.

The graphs below provide a snapshot of the submissions received. 

 

Next steps in the EU re-evaluation of glyphosate 

The comments and observations received through the consultations have been shared with the AGG, who will consider and respond to them. 

For the classification process, the AGG will provide its responses to ECHA’s Committee for Risk Assessment (RAC). The RAC will develop its opinion on the classification of glyphosate under the Classification, Labelling and Packaging (CLP) Regulation. This is expected in May/June 2022. 

For EFSA’s assessment, following the AGG’s evaluation of the comments received through the consultation, a clock stop could be applied to request additional information from the Glyphosate Renewal Group (GRG). An updated assessment (RAR) will then be produced by the AGG and will be sent to EFSA to proceed with the peer review. EFSA will take the outcome of ECHA’s opinion into account in its peer review, which is expected to be finalised in the second half of 2022. 

Regular updates on the work can be found on the EFSA and ECHA websites.

23 September 2021

ECHA and the European Food Safety Authority (EFSA) have started parallel consultations on the initial scientific evaluations of glyphosate. The consultations will run for 60 days and all interested parties are encouraged to contribute.

30 August 2021

EFSA and ECHA will launch parallel consultations on the Renewal Assessment Report (RAR) and the Harmonised Classification and Labelling (CLH) report on glyphosate by 24 September 2021. All interested parties will be able to contribute to the ongoing scientific assessment by submitting relevant comments and information. The consultation will remain open for 60 days.

10 August 2021

The Assessment Group on Glyphosate submitted updated versions of the Renewal Assessment Report (RAR) and the Harmonised Classification and Labelling (CLH) report to EFSA and ECHA respectively. The two EU regulatory agencies will now carry out the administrative work that is needed before the documents are made available for consultation. The parallel consultations were announced for the first week of September 2021 but will be rescheduled. The new date will be communicated in due course.

ECHA's opinion expected in 2022

In 2019, the Glyphosate Renewal Group (GRG) formally applied to renew the approval of glyphosate for use after the current approval expires at the end of 2022.

Four EU Member States – France, Hungary, the Netherlands and Sweden – form the Assessment Group on Glyphosate (AGG). They assess the application and submit their reports to ECHA and European Food Safety Authority EFSA. 

In parallel with EFSA's assessment, ECHA's Committee for Risk Assessment, RAC, will review the classification of glyphosate. RAC’s review will focus solely on the hazardous properties of the substance and will not take into account the likelihood of exposure to glyphosate.

RAC's assessment starts in 2021. A consultation on the classification proposal will be launched in September 2021. RAC's final opinion is expected in 2022 and it will feed into EFSA's risk assessment.

Based on EFSA's risk assessment, the European Commission will decide on the renewal of the approval of glyphosate.

glyphosate next steps graphic

n e xt steps Assessment of glyphosate Since June 2020, France, Sweden, Hungary and the Netherlands have worked to undertake an assessment on glyphosate. In September 2021, ECHA and EFSA launched parallel consultations for the public. All interested parties are invited to pr o vide their comments. ECHAs opinion feeds into EFSA’s process on the risk assessment for glyphosate. The European Commission, together with risk managers from the 27 EU Member States, will decide whether to renew the approval of glyphosate in the EU. In June 2021, they submitted a dossier for classification to ECHA and a renewal assessment report to EFSA These were updated in August. ECHA's Committee for Risk Assessment will give its independent scientific opinion about glyphosate’s hazardous properties. It is expected towards summer 2022. EFSA will finalise its peer review conclusions, expected in the second half of 2022. 6 7 5 4 3 2 1

EU Privacy Disclaimer

Tato webová stránka používá cookies, aby se vám naše stránky používaly co nejlépe.