Pokyny k nařízení PIC

Pokyny, které jsou k dispozici na této internetové stránce, byly vypracovány za účasti Evropské komise, určených vnitrostátních orgánů pro nařízení PIC a akreditovaných partnerů včetně průmyslu. Cílem tohoto dokumentu je usnadnit provádění nařízení (EU) č. 649/2012 (nařízení PIC) uvedením správné praxe při plnění povinností.

Tento dokument byl přeložen do úředních jazyků EU. Překlady naleznete na této internetové stránce: použijte nabídku jazyků v pravém horním rohu stránky.

Pokyny k provádění nařízení (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

Referenční název:
Pokyny k nařízení PIC
Popis:
Tyto pokyny popisují zvláštní ustanovení pro vývoz a dovoz určitých nebezpečných chemických látek podle nařízení PIC.

Úplný dokument PDF ke stažení (07/03/2016)
Další informace na webových stránkách agentury ECHA
Více informací

Categories Display