EU import responses under the Rotterdam Convention

Odpovědi EU o dovozu podle Rotterdamské úmluvy

V odpovědích o dovozu se uvádí, zda smluvní strany Rotterdamské úmluvy daly souhlas k dovozu chemických látek, které jsou uvedeny v příloze III úmluvy a na které se vztahuje postup PIC.

Rozhodnutí o dovozu se přijímá jménem Evropské unie a jejích členských států prostřednictvím prováděcího aktu. Rozhodnutí se sděluje sekretariátu úmluvy formou konečné nebo prozatímní odpovědi o dovozu.

Odpovědi o dovozu se zveřejňují v oběžníku PIC, a to dvakrát ročně – v červnu a v prosinci. Naleznete je také na internetových stránkách Rotterdamské úmluvy a v databázi odpovědí o dovozu.

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny právní akty, kterými se přijímají rozhodnutí EU o dovozu chemických látek uvedených v příloze III, a příslušné kategorie použití. Tato tabulka se dvakrát ročně aktualizuje.

 

 

 

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk

Tato tabulka je k dispozici pouze pro vaši potřebu. Agentura ECHA neposkytuje žádné záruky, pokud jde o její správnost. Jediným oficiálním zdrojem odpovědí EU o dovozu je nadále databáze odpovědí o dovozu dostupná na internetových stránkách Rotterdamské úmluvy, jakož i Úřední věstník Evropské unie.

Agentura ECHA nenese žádnou odpovědnost za to, jak použijete údaje uvedené v této tabulce, včetně jejich použití v souvislosti s plněním požadavků příslušných zákonných povinností. Tento dokument slouží pouze pro informaci a neměl by být používán pro účely obchodní činnosti ani dále reprodukován.