Proč jsou chemické látky důležité?

Chemické látky zajišťují, abychom měli teplo a energii, abychom mohli nakupovat zboží a oděvy a abychom měli kdekoli stálý přístup k telekomunikacím, sdělovacím prostředkům nebo hudbě. Mnohé ze změn, které pozorujeme v přírodním světě kolem nás, jsou vlastně vyvolávány chemickými reakcemi, například měnící se barvy listů a růst květin.

Chemické látky se významným způsobem podílejí na našem hospodářství. Řádné nakládání s chemickými látkami po celý jejich životní cyklus – od extrakce či produkce až po likvidaci – je proto nezbytné k předcházení rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Každá mince však má dvě strany. Jak uvedla Margot Wallströmová (bývalá místopředsedkyně Evropské komise a spoluautorka nařízení REACH, které usiluje o bezpečnější používání chemických látek): „Chemické látky jsou požehnáním i prokletím." Stejně jako v našem životě využíváme přínosů chemických látek, musíme se také snažit zacházet s nimi s respektem, abychom minimalizovali jakékoli škodlivé dopady expozice těmto látkám.

Chemické látky používané v každodenním životě

Kouzlo moderní výroby spočívá v navrhování výrobků, které jsou účinnější než jejich předchůdci. Podívejme se na tyto příklady: 

 

Čisticí prostředky

Detergenty jsou výrobky, které obsahují účinnou látku označovanou jako surfaktant nebo povrchově aktivní materiál. Surfaktanty dokážou snížit povrchové napětí vody, aby se tak mohla smísit s olejem či tukem. Proto používáme detergenty k praní špinavých oděvů – detergent je schopen odstranit špínu v pevné nebo kapalné podobě.

Také detergentní složka šamponu dokáže snížit povrchové napětí vody, aby se tak vlasy důkladně namočily a bylo je možné umýt. Šampon rovněž rozkládá tuky a odstraňuje tak mastný povlak z vlasů.

Šampon obsahuje i mnoho dalších látek. Tyto látky jsou uvedeny na štítku na lahvičce. Rozkládají a odstraňují z vlasů skvrny, špínu, lupy, soli a tuk. Jen vodou to provést nelze.

Zubní pasta je složena z vody a abrazivních látek, jako je hydroxid hlinitý a uhličitan vápenatý. Může obsahovat i sladidla, barviva, osvěžovače dechu, látky působící proti bakteriím a mikrobům a účinnou látku fluorid sodný, která posiluje zubní sklovinu a chrání proti kazům.

Oděvy

Textilie používané k výrobě oděvů jsou někdy chemicky upravovány, aby se zlepšily jejich vlastnosti. Upravující činidla se používají například ke zpevnění látek a dosažení nemačkavosti.

Během výrobního procesu může textilie procházet celou řadou chemických a nechemických úprav. Mezi ně patří preparace a předúprava, barvení, potiskování a zušlechťování tkanin. Určité přípravky používané v textiliích jsou vysoce specializované chemické látky, jako jsou biocidy, zpomalovače hoření, odpuzovače vlhkosti a šlichty pro osnovy. Jiné přípravky jsou poměrně jednoduché chemické látky nebo směsi, jako jsou emulgované oleje a tuky, škrob, sulfonované oleje, vosky a některé surfaktanty.

Výzkum nanomateriálů vedl k dalšímu vývoji, například  k trvalým úpravám na základě nanočástic a nanostruktur, které mají zvýšit odolnost textilií vůči vodě, skvrnám, mačkání, bakteriím a plísním.

Vonné látky

Vonná látka je aromatická chemická sloučenina, která má určitou vůni. Aromatické chemické sloučeniny se obvykle vypařují, a vůně se tak dostává až k našemu nosu. Proto se vonná látka uchovává vždy v lahvičce s úzkým hrdlem.

Vonné látky mohou být tvořeny syntetickými nebo přírodními látkami. Většina vonných látek je odvozena z rostlin, například z květin, ovoce, kořenů, kůry nebo dřeva. Kupříkladu geraniol z růže, jasmon z jasmínu, citrus z pomeranče a safrol ze dřeva kašti bělavé.

Parfém je směs vonných esenciálních olejů nebo aromatických sloučenin, fixačních látek a rozpouštědel aromat, které lidskému tělu dodávají příjemnou vůni.

Insekticidy

Příkladem insekticidních účinných látek používaných v domácnostech jsou permethrin a tetramethrin. Tyto syntetické chemické látky působí tak, že napadají nervovou soustavu hmyzu.

Nátěrové hmoty

Existuje mnoho druhů nátěrových hmot, které jsou specificky navrženy podle předmětu, jenž má být natírán, například malířské nátěry určené na stěny, nátěry určené dřevo, autolaky a nátěry na železo. Nátěrové hmoty jsou vyrobeny buď na vodní, nebo olejové bázi, podle použitého rozpouštědla.

Nátěrové hmoty jsou směsí složek (pojiv, pigmentů/barviv, přídatných látek a rozpouštědel nebo nosičů), které pocházejí z fosilních, minerálních, biologických a syntetických zdrojů. Přídatné látky mohou zlepšit vlastnosti nátěrové hmoty, například fungicidy působící proti plísním, koagulanty  pro zahuštění barvy a jiné látky chránící barvy před vodou nebo slunečním svitem.

Zvýšení hospodářského úspěchu

Chemické látky přinášejí výhody, na nichž je moderní společnost zcela závislá. Jsou také nepostradatelným přínosem pro ekonomický a sociální blahobyt občanů z hlediska obchodu a zaměstnanosti.

Celosvětová výroba chemických látek se zvýšila z 1 milionu tun v roce 1930 na několik set milionů tun dnes. Chemický průmysl přetváří suroviny, například ropu, zemní plyn, vzduch, vodu, kovy a minerály, na tisíce různých produktů. V roce 2011 měla EU druhý největší chemických průmysl na světě po Číně. 

Přesný počet chemických látek na trhu stále není znám a každý rok se objevují nové. Nařízení REACH vyžaduje, aby byly chemické látky vyráběné v EU nebo dovážené do EU v množství jedné tuny nebo větším za rok registrovány, a agentura ECHA očekává, že do roku 2018 bude v této kategorii registrováno nejméně 30 000 existujících chemických látek.

Vnímání veřejnosti: chemické látky jsou již bezpečnější

Podle průzkumu veřejného mínění, který provedla Evropská komise v roce 2013, jsou si občané EU obecně dobře vědomi rozsahu používání chemických látek. 61 % Evropanů uvedlo, že chemické látky na trhu EU jsou dnes bezpečnější než před deseti lety. 

Většina Evropanů (69 %) se domnívá, že chemickým látkám se ve svém každodenním životě nemohou vyhnout, a 75 % respondentů si spojuje chemické látky s průmyslovými inovacemi. Více než polovina respondentů souhlasí s tím, že chemické látky mohou pomoci snížit využívání přírodních zdrojů, ale jen 43 % uvádí, že chemické látky mohou přispět k lepšímu životnímu prostředí.

Pokud jde o bezpečnost chemických látek, mají Evropané za to, že bezpečné používání chemických látek v EU by měly zajistit průmysl a orgány veřejné moci.