Jak právní předpisy EU týkající se chemických látek zlepšují náš život

REACH je nařízení Evropské unie týkající se chemických látek. Vzniklo proto, aby chránilo nás i naše životní prostředí před nebezpečnými látkami. Zároveň má za cíl zvýšit konkurenceschopnost a inovace evropského průmyslu a propagovat alternativní metody k testování chemických látek na zvířatech.

Tyto internetové stránky přináší příklady, jak nařízení REACH chrání spotřebitele, pracovníky a životní prostředí a jak podporuje inovace v chemickém průmyslu.

Díky právním předpisům Evropské unie týkajícím se chemických látek agentura ECHA nyní disponuje největší databázi chemických látek na světě.

Tato databáze obsahuje informace o přibližně 140 000 chemických látkách a stále se rozrůstá. Zahrnuje více než dva miliony souhrnů studií o vlastnostech chemických látek a jejich vlivu na člověka a životní prostředí. Vysvětluje také, jak jsou látky klasifikovány (například jako látky žíravé nebo hořlavé), a obsahuje pokyny, jak je bezpečně používat.

Relativně malá část z nich (k červnu 2016 jich bylo 170) je uvedena na seznamu látek „vzbuzujících mimořádné obavy“, neboť mohou vyvolat nádorová onemocnění, mutace, narušit plodnost nebo se hromadit a přetrvávat v životním prostředí. Celkově se jedná o obrovské množství informací. Agentura ECHA se zavázala využívat je ve prospěch evropských občanů a životního prostředí.

Co chcete vědět?

Jak látka skutečně ovlivňuje lidské tělo? Bude dráždit vaši pokožku nebo oči, nebo bude mít mnohem horší účinky, například způsobí nádorové onemocnění? A v jakém druhu výrobků se používá? Je škodlivá pro životní prostředí a jak se uvolňuje? Všechny tyto otázky jsou nyní zodpovězeny ve stručných popisech jednotlivých chemických látek. Těmto popisům říkáme informační karty. Pokud chcete zjistit něco o látkách, kterým můžete být vystaveni, nejlepší je začít zde.

Je to stejně snadné jako vyhledat slovo ve slovníku, jednoduše vepište název látky do vyhledávacího pole v oddíle „Informace o chemických látkách“ a požadované informace se zobrazí. Jsou založeny na údajích, které společnosti předložily agentuře ECHA, aby vyhověly právním předpisům EU. Je-li látka klasifikována jako zvláště nebezpečná, informační karta také uvádí, jak byla regulačními orgány na evropské i vnitrostátní úrovni zkoumána, aby byla zajištěna ochrana lidí i životního prostředí.

Categories Display