Plány a zprávy

Agentura ECHA plánuje své činnosti prostřednictvím víceletých pracovních programů a ročních pracovních programů. Obecné zprávy agentury ECHA přinášejí informace o úspěších agentury v daném roce.

Zpočátku byly víceleté pracovní programy tříleté. Tyto programy se průběžně každý rok hodnotily s tím, že pro každé následující plánovací období se jeden rok přidal a uplynulý rok se odebral. Počínaje rokem 2014 bude agentura ECHA uplatňovat střednědobou strategii na období pěti let, kterou popisuje víceletý pracovní program na období 2014–2018.

Nový návrh víceletého pracovního programu na období 2014–2018 bude v červnu 2013 předložen k veřejné konzultaci a konečné znění dokumentu bude přijato správní radou agentury ECHA v září 2013.

Roční pracovní programy obsahují cíle agentury ECHA pro daný rok, které se porovnávají s konkrétními indikátory, a rovněž cíle stanovené pro konkrétní rok. Do konce října každého roku přijme správní rada agentury ECHA roční pracovní program na další rok.

Ihned po skončení každého kalendářního roku vypracuje agentura obecnou zprávu za daný rok, kterou správní rada agentury ECHA schvaluje koncem dubna.

 

Pracovní programy

Specifické hlášení

Právní rámec stanoví, že agentura ECHA rovněž vypracovává pravidelné zprávy zaměřené na konkrétní témata, jak je popsáno níže.

REACH

Zprávy o alternativách ke zkouškám na zvířatech

V souladu s čl. 117 odst. 3 nařízení REACH a v souladu s cílem podpořit zkoušky, které nejsou prováděny na zvířatech, předkládá agentura ECHA každé tři roky Evropské komisi zprávu „o stavu provádění a využívání zkoušek, které nejsou prováděny na zvířatech, a o strategiích zkoušek používaných pro získávání informací o podstatných vlastnostech látek a pro hodnocení rizik pro splnění požadavků nařízení REACH“.

Agentura ECHA předložila první takovou zprávu v červnu 2011, druhou v červnu 2014 a třetí v červnu 2017.

Zpráva o alternativách ke zkouškám na zvířatech (2017) [PDF] [EN]

Shrnutí zprávy (2017) [PDF] [EN]

 • bg
 • cs
 • da
 • de
 • el
 • es
 • et
 • fi
 • fr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lv
 • mt
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • sk
 • sl
 • sv

Zpráva o alternativách ke zkouškám na zvířatech (2014) [PDF] [EN]

Shrnutí zprávy (2014) [PDF] [EN]

 • bg
 • cs
 • da
 • de
 • el
 • es
 • et
 • fi
 • fr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lv
 • mt
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • sk
 • sl
 • sv

Výsledky průzkumu – analýza studií vyššího stupně předložených bez návrhů zkoušek [PDF] [EN]

Zpráva o alternativách ke zkouškám na zvířatech (2011) [PDF] [EN]

Shrnutí zprávy (2011) [PDF] [EN]

 

Zprávy o uplatňování nařízení REACH

V souladu s čl. 117 odst. 2 nařízení REACH předkládá každých pět let agentura ECHA Evropské komisi zprávu o uplatňování vlastního nařízení REACH. Agentura musí v těchto zprávách uvést „informace o společném předkládání údajů podle článku 11 a přehled vysvětlení pro předložení informací zvlášť".

Report on the operation of REACH and CLP (2016) [PDF] [EN]

Summary of the report (2016) [PDF] [EN]

 

 • bg
 • cs
 • da
 • de
 • el
 • es
 • et
 • fi
 • fr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lv
 • mt
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • sk
 • sl
 • sv

Report on the operation of REACH and CLP (2011) [PDF] [EN]

PIC

 

Zprávy o provádění činností uvedených v nařízení o předchozím souhlasu (PIC)

V souladu s článkem 22 nařízení o předchozím souhlasu předkládá každé tři roky agentura ECHA Evropské komisi zprávu o provádění činností uvedených v tomto nařízení.

Report on the operation of PIC (2017) [PDF] [EN]

Integrated Regulatory Strategy

Reports on the SVHC Roadmap to 2020

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)