HelpNet

HelpNet je síť tvořená kontaktním místem agentury ECHA a národními kontaktními místy pro nařízení BPR, CLP a REACH. Byla zřízena s cílem zlepšit spolupráci v otázkách společného zájmu. Mezi přínosy spolupráce v rámci sítě HelpNet patří dosažení společného porozumění právním požadavkům plynoucím z nařízení BPR, CLP a REACH a poskytování konzistentního a harmonizovaného poradenství partnerům.

Jedním z pravidelných výsledků spolupráce v rámci sítě HelpNet jsou společně zpracované často kladené otázky. Poskytují podrobnější informace o pokynech, postupech a metodách souvisejících s nařízeními BPR, CLP a REACH. Často kladené otázky jsou zveřejňovány na stránce Podpora – otázky a odpovědi.

Náplň činnosti sítě HelpNet

  • výměna informací o uplatňování nařízení BPR, CLP a REACH
  • snaha o společné porozumění právním požadavkům vyplývajícím z těchto nařízení
  • konzistentní a harmonizované poradenství poskytované členy sítě partnerům
  • budování kapacit národních kontaktních míst
  • komunikace a zvyšování povědomí se zvláštním důrazem na MSP
  • odborná příprava pro národní kontaktní místa

Řízení sítě HelpNet

Řídícím orgánem sítě HelpNet je řídící skupina. Jejími členy jsou kromě národních kontaktních míst a agentury ECHA také Evropská komise a pozorovatelé z kandidátských zemí a/nebo partnerských organizací. Řídící skupina se schází přinejmenším jednou ročně v prostorách agentury ECHA. Její činnost koordinuje sekretariát sítě HelpNet.

help net meetings tabs

Meeting Date Place Agenda Minutes
HelpNet 17 25-27/10/2022 Helsinki [PDF] [PDF]
BPR Workshop 19/05/2022 Web conference [PDF] [PDF]
CLP workshop 18/05/2022 Web conference [PDF] [PDF]
REACH Workshop 17/05/2022 Web conference [PDF] [PDF]