Pokyny k nařízení REACH

Níže uvedený seznam obsahuje všechny pokyny, které jsou nebo budou dostupné na těchto internetových stránkách. Tyto dokumenty byly vytvořeny za účasti mnoha zainteresovaných stran (průmysl, členské státy a nevládní organizace) v rámci projektů řízených Komisí. Cílem těchto dokumentů je usnadnit provedení nařízení REACH tím, že se popíší osvědčené postupy o tom, jak plnit dané povinnosti.

Některé z těchto dokumentů již byly nebo budou přeloženy do úředních jazyků EU. Překlady jsou k dispozici na této webové stránce: jazyk vyberte z menu v pravém horním rohu.

Pokyny pro sestavování bezpečnostních listůs

 

Referenční název:
Pokyny pro bezpečnostní listy
Popis:
Tyto pokyny poskytují informace o otázkách, které je třeba vzít v úvahu při sestavování bezpečnostního listu, a podrobnosti o požadavcích na informace, které je třeba uvést v jednotlivých částech bezpečnostního listu – a to zejména podrobnosti o změnách vyplývajících z revizí přílohy II nařízení REACH a o přechodných obdobích k provedení těchto změn. Poskytují rovněž obecné informace o tom, pro které látky a směsi je třeba bezpečnostní listy předložit a kdo je předkládá.
 
 
úplný dokument PDF ke stažení (07/04/2021)
Pokyny v kostce
úplný dokument PDF ke stažení
Další informace na webových stránkách agentury ECHA
Více informací

 

Zobrazit vše »

Categories Display