Потребители надолу по веригата

Дружества или отделни работници, които употребяват химикали, се наричат потребители надолу по веригата съгласно регламентите REACH и CLP. Това включва дружества, които произвеждат стоки или предоставят услуги, а химикалите не са основният елемент от тяхната дейност, като например дружества, занимаващи се с производство на храни, строителство или почистване. Обикновено употребяваните химикали включват бои, метали, лепила, разтворители и почистващи средства.

Потребителите надолу по веригата имат ключова роля за постигането на напредък по отношение на безопасната употреба на химикалите чрез прилагане на безопасна употреба на собствените си площадки и съобщаване на съответната информация, както на своите доставчици, така и на и своите клиенти.

На следващите интернет страници ще намерите информация за това как регламентите REACH и CLP засягат потребителите надолу по веригата. 

 

 

За потребителите надолу по веригата

Изображение

Кои са потребителите надолу по веригата и какви са техните задължения?

 
 

Повече информация за задълженията на потребителите надолу по веригата

Изображение

Регламентът REACH съдържа изисквания към потребителите надолу по веригата да съдействат за безопасната употреба на химичните вещества. 

Други въпроси, засягащи потребителите надолу по веригата

Изображение

Регистрацията по REACH, регулаторният контрол на химичните вещества и други законодателни изисквания също засягат потребителите надолу по веригата.

Tip: by clicking the tag "Downstream users" at the bottom of this and other pages, you will get an overview of the most relevant material on this website related to downstream users.