Общи правила за преговорите в SIEF

Тези общи правила могат да допринесат за безпроблемното ви сътрудничество с другите регистранти.

 

Трябва Не трябва
Да сте надеждни, последователни и отворени за комуникация

Отделяте много време за обсъждане кой ще бъде водещият регистрант

Действате своевременно и създайте график за извършване на регистрацията

Приемате, че някой друг ще свърши вашата работа и ще регистрира веществото

Отговаряте на съобщения от другите членове на SIEF

Подценявате времето и ресурсите, необходими за изготвяне на досието

 Поемате инициативата в SIEF; това е важно за вашата стопанска дейност, особено ако няма друг член на SIEF, който проявява желание да движи нещата

Разкривате поверителна или чувствителна търговска информация

✓ Насочвате обсъжданията върху това, което следва да се свърши в SIEF, – и ако не можете да се споразумеете за разпределяне на работата между членовете на SIEF, обмислете наемането на консултант

Закъснявате

Договорите ефективен модел за поделяне на разходите

Фаворизирате някои членове на SIEF за сметка на други

Отнасяте се с дружеството/лицето, с което преговаряте, така, както очаквате те да се отнасят с вас

Предоставяте без ненужно забавяне информацията, необходима за продължаване на подготовката на съвместното регистрационно досие

✓ Следите цялата комуникация между членовете на SIEF

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)