Skip to Content
Skip to Content

От каква информация се нуждаете

За да се подготвите за регистрация, е необходимо да разберете каква информация трябва да съберете, за да докажете, че веществото ви е безопасно за употреба. След това трябва да опишете тази информация в регистрационното досие, което се подготвя съвместно от всички дружества, регистриращи едно и също вещество.

Вие и вашите сърегистранти носите отговорност за съвместната част от регистрационното досие, която е еднаква за всички регистранти на едно и също вещество. Индивидуалните части съдържат специфична за дружеството ви информация.

Има три основни вида информация в съвместната част на регистрацията:

  • физически и химически характеристики на веществото;
  • екологични свойства на веществото;
  • свойства на веществото, въздействащи върху човешкото здраве.

Трябва да проверите във форума за обмен на информация за веществото (SIEF) с каква информация разполагате вече и каква остава да съберете или съставите.

Изискваното количество информация зависи от най-големия тонаж, който трябва да се покрие от съвместното подаване. Всеки регистрант поделя данните и разходите за данните, които са му необходими.

В зависимост от свойствата на веществото и наличната информация някои изпитвания не могат или не е нужно да бъдат провеждани. Тези случаи се наричат адаптации.

В индивидуалната част на досието трябва да включите специфична за дружеството информация за:

  • идентификация на веществото (съставки, примеси, добавки);
  • употреба и условия за употреба на веществото за целия му жизнен цикъл (от производство до изхвърляне).

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live1