Помощен инструмент за оценка на качеството на досиета

Помощникът за качество на досието е инструмент, предоставен на регистрантите, с който да проверяват своите набори от данни за веществата и досиета в IUCLID за общи слабости и несъответствия преди подаване на тяхната регистрация или запитване в ECHA. Инструментът се актуализира редовно с помощта на опита, натрупан от различните дейности по оценка на ECHA . Помощникът за качество на досието е включен като отделен раздел в добавката на Помощника за валидиране на IUCLID (предишна добавка за проверка за техническа пълнота (TCC)).

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)