Skip to Content
Skip to Content

Как да подобрите досието си

През годините ECHA публикува голям набор от информация и инструменти, предназначени да помогнат на регистрантите да подготвят досиета с високо качество. ECHA също така активно съобщава на дружествата слабостите в техните досиета чрез кампании за преглед и официални мерки, като проверки за съответствие. В този уеб раздел са събрани различните източници на информация и инструменти в „обслужване на едно гише", където регистрантите могат лесно да намерят конкретна подкрепа за подобряване на техните досиета. Дружествата се насърчават да се консултират с тази информация преди актуализиране на досието или преди подаването на ново досие, за да разберат какво очаква ECHA от едно качествено досие. 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live2