Определете вашите задължения

Съгласно REACH вие може да имате определени задължения за всяко конкретно вещество, което произвеждате, внасяте или използвате. Вашите задължения зависят от ролята ви във веригата на доставки за конкретното вещество.

Дори за смеси или изделия повечето от задълженията съгласно REACH са свързани с веществата, които се съдържат в тях.

Ако вашето вещество или смес са класифицирани като опасни, ще трябва да спазвате и разпоредбите на CLP.

Какво представлява „Navigator"?

„Navigator" е интерактивен инструмент, който може да ви помогне да:

  • Изясните своята роля във веригата на доставки.
  • Определите своите задължения за отделни вещества.
  • Намерите съответните ръководства, наръчници, законодателни текстове и връзки към други информационни източници, които да ви помагат да изпълните задълженията си.

Дадена сесия на „Navigator" се отнася до конкретно вещество.

Ако формулирате, използвате или работите със смеси, първата стъпка преди използването на „Navigator" е да определите съдържащите се в тях вещества.

Ако сте производител, вносител или доставчик на изделия и се съмнявате за кои вещества трябва да използвате „Navigator", започнете с връзката към „Информация за производител, вносител или доставчик на изделия" по-долу.

„Navigator" ще предостави списък със задължения относно дадено вещество въз основа на отговорите ви на поредица от въпроси, например дали произвеждате или внасяте веществото, в какви количества, за какви цели, дали веществото е класифицирано като опасно и т.н. По време на сесията на „Navigator" за всеки от тези въпроси има обяснителен текст, който ви позволява да изберете отговор от предлаганите възможности.

Инструментът ще ви води стъпка по стъпка и ще ви помогне да определите възможните задължения съгласно REACH и CLP за вашето конкретно вещество, като ви съдейства за изпълнението на тези задължения. „Navigator" обаче дава само общи съвети, а не решава специфични проблеми (например няма да ви предостави препоръки относно начина на класифициране на конкретно вещество съгласно CLP).

Използване на „Navigator"

Съответно ръководство от общия списък със задължения съгласно REACH и CLP

„Общият списък със задължения" съдържа всички възможни задължения, включени в инструмента, с връзка към ръководството, обясняващо как се изпълняват тези задължения. Ако вече знаете кои задължения се отнасят за вас, можете веднага да отидете на този списък и да изтеглите съответното ръководство.

За "Navigator"


Как се използва "Navigator"?

„Navigator" ще ви зададе поредица от въпроси, свързани с вашето вещество. Важно е да им отговорите правилно. В противен случай „Navigator" ще генерира неточен списък със задължения. Поради това е препоръчително преди да отговорите на въпросите, внимателно да прочетете разясненията под тях.

В някои проблемни случаи може да се затрудните да дадете отговор на даден въпрос. Ако в този случай ръководството се окаже недостатъчно, съветваме ви да се консултирате с експерт.

Последователността на въпросите зависи от отговорите на предишните въпроси.

Сесията на „Navigator" не е еднаква за всички вещества: ще ви бъдат зададени само подходящите въпроси за всеки случай, въз основа на отговорите, които давате на всяка стъпка.

 

Какво трябва да подготвите преди започване на сесия?

Преди да използвате „Navigator", определете всички вещества, с които работите, или част от веществата, за които желаете да използвате сесия на „Navigator". Трябва да използвате „Navigator" поотделно за всяко вещество, тъй като въпросите, свързани с различните вещества, могат да се различават (REACH се прилага за всички вещества, независимо дали те са самостоятелни или са включени в смес или в изделие).

Ако Вие произвеждате, внасяте или използвате няколко вещества по един и същ начин, вашите отговори на въпросите ще бъдат близки. В такъв случай, ако използвате различни сесии на „Navigator", ще получите един и същ списък със задължения относно тези вещества.

 

Какви функции позволява персонализирането на инструмента?

  • Моите коментари

Можете да включвате свои собствени коментари за всеки въпрос. Тези коментари са само за ваша справка (например обосновка за избор на отговора, коментари към колега) и не се вземат под внимание от инструмента при определяне на задълженията на потребителя.

За да добавите коментар, кликнете върху бутона „Моите коментари". Тези коментари ще бъдат запазени в раздел „История" на вашата сесия.

  • История

Бутонът „История" ви позволява да изведете на екрана всички зададени въпроси и вашите отговори, коментарите ви по всеки от въпросите и задълженията, които се предвиждат съгласно REACH и CLP в този случай.

Възможно е да изведете на екрана само една или няколко от тези теми и да ги оформите за разглеждане в таблица или в списък.

Моля, имайте предвид, че сесията няма да приключи, докато не отговорите на всички въпроси. „История"-та на неприключената сесия ще се показва на екрана под заглавието „Временна история".

Информацията в „История" се съхранява за срок от 30 дни, включително данните от неприключилата сесия.Ако желаете да съхраните съдържанието за по-дълго време, можете да направите това, като използвате функциите на браузъра (например „файл, запази като …" или подобна функция в зависимост от софтуера на интернет браузъра ви).

  • Как се променя отговорът на даден въпрос

Можете да се върнете и да промените отговора на даден въпрос, на който вече сте отговорили, чрез бутона „Предишен". Възможно е също да смените отговора на всеки предишен въпрос. За тази цел най-напред проверете вашата „История".

В края на всеки въпрос в „История" можете да кликнете върху бутона „Редактиране". Тогава ще бъдете насочени към въпроса и ще можете да промените своя отговор. Ако промените отговора на някой предишен въпрос, сесията ви ще продължи от тази точка нататък и всички отговори, които сте дали на следващи въпроси, ще бъдат изгубени.

  • Резултат от сесия

В края на сесията можете да видите списъка със задълженията, които се отнасят до вас, като кликнете върху бутона „Задължение" или като проверите „История". В този списък със задължения ще има връзки към съответните законодателни документи и ръководства, където могат да се намерят повече подробности. Предоставени са и полезни връзки за допълнителна информация.

 

Как мога да възстановя предишна сесия?

Всеки път, когато започнете сесия на „Navigator", получавате уникален идентификационен номер на „Navigator" , състоящ се от произволно подредени цифри. Ако прекратите дадена сесия, винаги можете да я възстановите, като кликнете върху „Възстановяване на предишна сесия" и въведете идентификационния номер на „Navigator". „Възстановяване на предишна сесия" може да се използва и за възстановяване на приключени сесии.

Съветваме ви да съхранявате идентификационния номер на „Navigator" за всяка сесия веднага след като я започнете и да го свържете с идентичността на веществото, за което използвате сесията. Моля, имайте предвид, че само номерът на сесията (а не името на веществото самостоятелно или в комбинация с номера) може да се използва за възстановяване на предишна сесия.

След като бъде определен, идентификационният номер на „Navigator" се изписва най-отгоре на всяка страница от сесията след думите „Вашият идентификационен номер на „Navigator" е:". Освен това, ако отпечатате „История" или я съхраните (като използвате функцията на браузъра, както беше описано по-горе в „История") ще можете да възстановите този номер.

Categories Display