Skip to Content
Skip to Content

Заместване с по-безопасни химикали

Заместване с по-безопасни химикали

Дружествата в ЕС все повече заменят опасните химикали и производствени процеси с по-безопасни вещества и по-екологични технологии. Това може да донесе значителни ползи за дружествата, за околната среда и за здравето на работещите с химикали(?) и потребителите. Може да има също значително положително въздействие върху въвеждането на кръгова икономика.

 

Семинари
за веригата на доставки
Семинарите за веригата на доставки са предназначени за предварително проучване, оценка и въвеждане на по-безопасни химикали.
Мрежи
Мрежите за сътрудничество играят важна роля при координирането и въвеждането на иновациите, и информираното заместване.
Финансиране и
техническа подкрепа
Улесняването на достъпа до техническа помощ и допълнително финансиране е от решаващо значение за засилване на дейностите по заместване на опасните химикали.

 

Отказ от отговорност

Информацията е събрана в сътрудничество със заинтересованите страни на ECHA. Препратките към външни уебсайтове не трябва да се приемат за одобрение от страна на ECHA. Ако посетите друг уебсайт посредством някоя от тези препратки, попадате под действието на политиката за защита на личните данни на този уебсайт. За допълнителна информация относно препратки към уебсайт на трета страна прочетете правната забележка на ECHA.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live1