Как да го направя?

Замяната на вещества не се свежда задължително до проста замяна на един химикал с друг. Трябва да си свършите подготвителната работа и не съществува един универсален подход за всички участници. Методите, които работят в едно дружество, може да не работят за вашия продукт или процес. Може да се наложи да опитате няколко алтернативни решения, преди да намерите най-доброто. В оценката си трябва да помислите не само за опасността, но също така и за експозицията на химикала, различните технически процеси и продуктови дизайни, техническото изпълнение и икономическите аспекти. Важно е да разгледате по-широкообхватните последици като използване на енергия и ресурси, отпадъци, рециклиране или социално въздействие.

 

 

Уверете се, че знаете всичко за вашето вещество, например по отношение на ефекта, който оказва върху вашия препарат, продукт или процес. Също така трябва да разберете какви са основните свойства или функции, от които се нуждаете. Може изобщо да не трябва да използвате опасни химикали. Вашите фирмени знания и научно-техническа литература вероятно са най-добрите източници на информация на този етап.

Направете разграничение между вашия краен продукт и вашия процес. Може да имате едни изисквания за вашия продукт и други за процеса.
 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)