Skip to Content
Skip to Content

Замяна на опасни химикали

Замяна на опасни химикали

Дружествата заменят опасните химикали с по-безопасни вещества или техники. Такава замяна може да е от значителна полза за дружеството, за околната среда и за здравето на работниците и потребителите.

 

Отказ от отговорност

Информацията е събрана в сътрудничество със заинтересованите страни на ECHA. Препратките към външни уебсайтове не трябва да се приемат за одобрение от страна на ECHA. Ако посетите друг уебсайт посредством някоя от тези препратки, попадате под действието на политиката за защита на личните данни на този уебсайт. За допълнителна информация относно препратки към уебсайт на трета страна прочетете правната забележка на ECHA.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live1